Month: November 2019

Global Shop ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

 

 1. කප්රුක ගෝලීය වෙළඳසැල හරහා මට ඇණවුම් කළ හැකි නිෂ්පාදන මොනවාද?
 • ඔබට ගෝලීය ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවි වලින් ඕනෑම නිෂ්පාදනයක් සෙවිය හැකි අතර, ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් පනවා ඇති නීතිරීතිවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කිරීමට අවසර නොමැති විශේෂිත නිෂ්පාදන කාණ්ඩ හැර “Kapruka Global Shop” හරහා අනෙකුත් ඕනෑම භාණ්ඩයක් ඔබට ඇණවුම් කළ හැකිය.

 

 1. මට නිෂ්පාදන ඇණවුම් කළ හැක්කේ කුමන රටවලින්ද?
 • ඔබේ ගෝලීය ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවිය “Kapruka Global Shop”හරහා ඇණවුම් කිරීමට පහත සඳහන් නිර්ණායක සපුරාලිය යුතුය.

-එය නිෂ්පාදන ඇමරිකාවට යැවිය යුතුය

-මිල ඇමරිකානු ඩොලර් වලින් සඳහන් කළ යුතුය

 1. මෙරටට ගෙනඒම සදහා අවසර නොමැති භාණ්ඩ – තාවකාලිකව (මහ බැංකු නීති සහ රෙගුලාසි හේතුවෙන්)

 

 • ජංගම දුරකථන
 • රූපවාහිනි
 • ශීතකරණ
 • මොනිටර
 • සුවඳ විලවුන්
 • වායුසමීකරණය උපකරණ
 • පාවහන්

 

 1. “Kapruka Global Shop” වෙතින් මිල ගණන් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

 

 • ඇනවුම් කිරීමට අවශ්ය භාණ්ඩයේ URL එක “Kapruka Global Shop Price Quotation” Tab හි පිටපත් කල යුතුයි.
 • වෙබ් අඩවියේ නම / භාණ්ඩයේ  බර / පරිමාව “Global Shop Auto Price Checker” හරහා අනාවරණය කරනු ඇත.
 • භාණ්ඩයේ ස්වභාවය / බදු කාණ්ඩය – ඔබේ භාණ්ඩයේ නම ටයිප් කරන්න (උදා – ලැප්ටොප් / ඔරලෝසුව / සෙල්ලම් බඩු , එවිට එය නිවැරදි භාණ්ඩ / බදු කාණ්ඩය තුල පෙන්වනු ඇත)
 • ඔබේ ප්‍රවාහන මාධ්‍ය තෝරන්න – ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය / මුහුදු භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය: ඔබේ නිෂ්පාදන බර 5kg ට වඩා වැඩි නම්  මුහුදු භාණ්ඩ ප්‍රවාහන මාධ්‍ය “Sea Freight ”අපි ඔබට නිර්දේශ කරමු.

 

 1. විදේශීය නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමේදී මා දැනුවත් විය යුත්තේ කුමක්  පිලිබඳවද  ?
 • විකුණුම්කරු අපගේ ගබඩාවට (USA /India) භාරදීමේ කාලය
 • වගකීම් /කොන්දේසි (විස්තර සඳහා website පරීක්ෂා කරන්න)
 • භාණ්ඩය , භාණ්ඩයේ ප්‍රමිතීන්, විස්තර, ලේබල්  , වෝල්ටීයතාවය සහ වෙනත් විදුලි භාණ්ඩ සදහා ඇති ප්‍රමිතීන්.

 

 1. මිලෙහි ඇතුළත් වන්නේ කුමක්ද?
 • ඔබට මෙහි ගෙවීමට සිදුවනුයේ  “Auto Price checker” හි ,හා E-mail Quotation හි පෙන්වන අවසාන මිල  පමනි.
 • මෙම මිලෙහි ( පිරිවැය + භාණ්ඩ ගාස්තු + රේගු බදු, බදු + රේගු නිෂ්කාශන ගාස්තු + Global Shop ගාස්තු ඇතුළත් වේ.)

 

 1. භාණ්ඩ  ලැබීමේ කාල සීමාව / මගේ ඇණවුම ලැබෙන්නේ කවදාද?

භාණ්ඩ විකුනුම්කරු විසින් එම භාණ්ඩ අපගේ (USA /India) ගබඩා සදහා ගෙන ඒමට ගතවන කාලය

 • ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය – එය අපගේ ගබඩාවට (USA/ India) ලැබුණු දින සිට දින 8 සිට 11 දක්වා  කාලය ඇතුලත කොළඹට පැමිණේ.
 • මුහුදු භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය – එය අපගේ ගබඩාවට (USA / India ) ලැබුණු දින සිට සති 4 සිට 6 දක්වා කාලය තුළ කොළඹට පැමිණේ.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ රේගු නිෂ්කාශනය සහ ඇණවුම ඔබට  ලබා දීමට  ඉහත සඳහන් කාල සීමාව  ගත  වේ.

 

 

 

 1. Kapruka Global Shop භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට මට භාවිතා කළ හැකි ගෙවීම් ක්‍රමය කුමක්ද?
 • බැංකු කාඩ්
 • බැංකු තැන්පතු
 • භාණ්ඩ ලැබුනු පසු මුදල් ගෙවීම

 

 1. මාගෙ Global Shop  ඇණවුම අවලංගු කළ හැකිද?

පහත අවලංගු කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක වේ; –

 • අපි ඔබේ නිෂ්පාදනය ප්‍රධාන (Main E-commerce Site) – වෙබ් අඩවියෙන්  ඇණවුම්  කළ පසු එය අවලංගු කළ නොහැක. එමනිසා, ඔබට මෙම භාණ්ඩ  සදහා මුදල් ආපසු ගෙවීම  හෝ අවලංගු කිරීමට හෝ ඉල්ලා සිටීමට නොහැකිය.

 

 1. “Kapruka Global Shop” හරහා මා මිලදී ගත් භාණ්ඩ නැවත හරවා එවිය හැකිද? 
 •       භාණ්ඩ ආපසු හරවා එවිමේදී පහත සදහන් කරුනු අදාල වේ.

– ඇණවුම් කළ භාණ්ඩය  දෝෂ සහිත / හානි වූ / වෙනස් නම් හෝ විකුණුම්කරුවන්ගේ නිෂ්පාදන විස්තර සමග නොගැලපේ නම් ,ලැබුනු දින සිට පැය 24 ක් ඇතුලත Kapruka Global Shop වෙත දැනුම් දිය යුතුයි

 

 1. ඇනවුම් කල විදෙස් භාණ්ඩ ආපසු ලබා දීමෙන් පසු මට මුදල් ආපසු ලබා ගත හැක්කේ කෙසේද?
 • ඔබගේ ආපසු හරවා එවූ භාණ්ඩ සදහා මුදල් නැවත ලබා ගත හැකි වනුයේ එම භාණ්ඩ හරවා එවීම සදහා අදාල කොන්දේසි සපුරාලයි නම් පමණි.
Posted by Rachitha in Review Articles, shop

Global Shop FAQ

 1. What products can I order through the Kapruka Global Shop?
 • You can search any product on global e-commerce web sites and you may order via ‘Kapruka Global Shop’ except particular product categories which are not allowed to import to Sri Lanka as the rules imposed by Sri Lanka Customs.
 1. From which countries can I order products?
 • Your global e-commerce site should meet following criteria to order via Kapruka Global Shop

 – It should ship products to USA

 – Price should be mentioned in US Dollars

 1. Not allowed to ship – Temporarily (Due to the central bank rules & regulations)
 •    Mobile phone
 •    TVs
 •    Refrigerators
 •    Monitors
 •    Perfumes
 •    A/C unit
 •    Footwear
 1. How can I get price quotation from ‘Kapruka Global Shop’ ?
 • URL (web page link) of your product should be copied and pasted on Kapruka Global Shop Price Quotation tab
 •  Site name / Weight / Dimension of the product will be detected by Kapruka Global Shop auto price checker
 • In Product Type / Tax category – Type your product name (Ex — laptop / watch / toy then it will show the  correct product / tax category)
 • Select your shipping method — Air Freight / Sea Freight : We recommend you to select Sea Freight if your product weight is over 5kg.
 1. What should I be aware of when buying overseas product?
 • Seller’s delivery time to our warehouse (USA / India)
 • Warranty conditions: check the individual product pages for details.
 • Product manuals: instructions and safety warnings are in which language.
 • Product manufactured standards, specifications, labeling requirements, voltage and other electrical standards (requirement of an adapter if needed)
 1. What is included in the price?
 • You will only pay what is shown in final price on the Auto Price Checker / Email quotation.
 • This price is inclusive of Cost of the item + Freight charge + Customs duties, taxes + customs clearance fees + Kapruka Global Shop fee
 1. Product receiving time period / When will I receive my order?
 • Seller’s delivery time to send it to our warehouse (USA / India) is indicated on the product page of global e-commerce site ( business days – weekends and public holidays are not counted)
 • Air Freight – it will arrive in Colombo within 8 to 11 days from the date of item received to our warehouse (USA/India)
 • Sea Freight – it will arrive in Colombo within 4 to 6 weeks from the date item received to our warehouse (USA/India)
 • The customs clearance in Sri Lanka and the first attempt to deliver the order to your doorstep is within above mentioned time duration.

 1. What payment method can I use to buy ‘Kapruka Global Shop’ Products?
 • Pay through Credit Card (secured payment gate)
 • Direct Bank Deposit
 • Pay by Cash
 1. Can I cancel my order of ‘Kapruka Global Shop’ Products?
 • The following cancellation policy will  be applied;                                                                                                                                                                                             – Once we ordered / shipped your product from the main e-commerce site, it won’t be able to cancel. Therefore, you cannot cancel or claim refund on this ground.
 1. Can I return `Kapruka Global Shop’ Products?
 • The following return policy applies to ‘Kapruka Global Shop’ Products;

– If the item is defective / damaged / different than the ordered product or is not according to the  sellers  specification,You have to inform this to Kapruka Global Shop within 24 hrs from the received date.

 1. How can I claim a refund / am I entitled to a refund after returning overseas product?
 • You are eligible for a refund only if your return meets the requirements set out in the ‘Kapruka Global Shop’ Products return policy.
Posted by Rachitha in shop