Review Articles

Global Shop ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

 

 1. කප්රුක ගෝලීය වෙළඳසැල හරහා මට ඇණවුම් කළ හැකි නිෂ්පාදන මොනවාද?
 • ඔබට ගෝලීය ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවි වලින් ඕනෑම නිෂ්පාදනයක් සෙවිය හැකි අතර, ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් පනවා ඇති නීතිරීතිවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කිරීමට අවසර නොමැති විශේෂිත නිෂ්පාදන කාණ්ඩ හැර “Kapruka Global Shop” හරහා අනෙකුත් ඕනෑම භාණ්ඩයක් ඔබට ඇණවුම් කළ හැකිය.

 

 1. මට නිෂ්පාදන ඇණවුම් කළ හැක්කේ කුමන රටවලින්ද?
 • ඔබේ ගෝලීය ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවිය “Kapruka Global Shop”හරහා ඇණවුම් කිරීමට පහත සඳහන් නිර්ණායක සපුරාලිය යුතුය.

-එය නිෂ්පාදන ඇමරිකාවට යැවිය යුතුය

-මිල ඇමරිකානු ඩොලර් වලින් සඳහන් කළ යුතුය

 1. මෙරටට ගෙනඒම සදහා අවසර නොමැති භාණ්ඩ – තාවකාලිකව (මහ බැංකු නීති සහ රෙගුලාසි හේතුවෙන්)

 

 • ජංගම දුරකථන
 • රූපවාහිනි
 • ශීතකරණ
 • මොනිටර
 • සුවඳ විලවුන්
 • වායුසමීකරණය උපකරණ
 • පාවහන්

 

 1. “Kapruka Global Shop” වෙතින් මිල ගණන් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

 

 • ඇනවුම් කිරීමට අවශ්ය භාණ්ඩයේ URL එක “Kapruka Global Shop Price Quotation” Tab හි පිටපත් කල යුතුයි.
 • වෙබ් අඩවියේ නම / භාණ්ඩයේ  බර / පරිමාව “Global Shop Auto Price Checker” හරහා අනාවරණය කරනු ඇත.
 • භාණ්ඩයේ ස්වභාවය / බදු කාණ්ඩය – ඔබේ භාණ්ඩයේ නම ටයිප් කරන්න (උදා – ලැප්ටොප් / ඔරලෝසුව / සෙල්ලම් බඩු , එවිට එය නිවැරදි භාණ්ඩ / බදු කාණ්ඩය තුල පෙන්වනු ඇත)
 • ඔබේ ප්‍රවාහන මාධ්‍ය තෝරන්න – ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය / මුහුදු භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය: ඔබේ නිෂ්පාදන බර 5kg ට වඩා වැඩි නම්  මුහුදු භාණ්ඩ ප්‍රවාහන මාධ්‍ය “Sea Freight ”අපි ඔබට නිර්දේශ කරමු.

 

 1. විදේශීය නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමේදී මා දැනුවත් විය යුත්තේ කුමක්  පිලිබඳවද  ?
 • විකුණුම්කරු අපගේ ගබඩාවට (USA /India) භාරදීමේ කාලය
 • වගකීම් /කොන්දේසි (විස්තර සඳහා website පරීක්ෂා කරන්න)
 • භාණ්ඩය , භාණ්ඩයේ ප්‍රමිතීන්, විස්තර, ලේබල්  , වෝල්ටීයතාවය සහ වෙනත් විදුලි භාණ්ඩ සදහා ඇති ප්‍රමිතීන්.

 

 1. මිලෙහි ඇතුළත් වන්නේ කුමක්ද?
 • ඔබට මෙහි ගෙවීමට සිදුවනුයේ  “Auto Price checker” හි ,හා E-mail Quotation හි පෙන්වන අවසාන මිල  පමනි.
 • මෙම මිලෙහි ( පිරිවැය + භාණ්ඩ ගාස්තු + රේගු බදු, බදු + රේගු නිෂ්කාශන ගාස්තු + Global Shop ගාස්තු ඇතුළත් වේ.)

 

 1. භාණ්ඩ  ලැබීමේ කාල සීමාව / මගේ ඇණවුම ලැබෙන්නේ කවදාද?

භාණ්ඩ විකුනුම්කරු විසින් එම භාණ්ඩ අපගේ (USA /India) ගබඩා සදහා ගෙන ඒමට ගතවන කාලය

 • ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය – එය අපගේ ගබඩාවට (USA/ India) ලැබුණු දින සිට දින 8 සිට 11 දක්වා  කාලය ඇතුලත කොළඹට පැමිණේ.
 • මුහුදු භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය – එය අපගේ ගබඩාවට (USA / India ) ලැබුණු දින සිට සති 4 සිට 6 දක්වා කාලය තුළ කොළඹට පැමිණේ.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ රේගු නිෂ්කාශනය සහ ඇණවුම ඔබට  ලබා දීමට  ඉහත සඳහන් කාල සීමාව  ගත  වේ.

 

 

 

 1. Kapruka Global Shop භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට මට භාවිතා කළ හැකි ගෙවීම් ක්‍රමය කුමක්ද?
 • බැංකු කාඩ්
 • බැංකු තැන්පතු
 • භාණ්ඩ ලැබුනු පසු මුදල් ගෙවීම

 

 1. මාගෙ Global Shop  ඇණවුම අවලංගු කළ හැකිද?

පහත අවලංගු කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක වේ; –

 • අපි ඔබේ නිෂ්පාදනය ප්‍රධාන (Main E-commerce Site) – වෙබ් අඩවියෙන්  ඇණවුම්  කළ පසු එය අවලංගු කළ නොහැක. එමනිසා, ඔබට මෙම භාණ්ඩ  සදහා මුදල් ආපසු ගෙවීම  හෝ අවලංගු කිරීමට හෝ ඉල්ලා සිටීමට නොහැකිය.

 

 1. “Kapruka Global Shop” හරහා මා මිලදී ගත් භාණ්ඩ නැවත හරවා එවිය හැකිද? 
 •       භාණ්ඩ ආපසු හරවා එවිමේදී පහත සදහන් කරුනු අදාල වේ.

– ඇණවුම් කළ භාණ්ඩය  දෝෂ සහිත / හානි වූ / වෙනස් නම් හෝ විකුණුම්කරුවන්ගේ නිෂ්පාදන විස්තර සමග නොගැලපේ නම් ,ලැබුනු දින සිට පැය 24 ක් ඇතුලත Kapruka Global Shop වෙත දැනුම් දිය යුතුයි

 

 1. ඇනවුම් කල විදෙස් භාණ්ඩ ආපසු ලබා දීමෙන් පසු මට මුදල් ආපසු ලබා ගත හැක්කේ කෙසේද?
 • ඔබගේ ආපසු හරවා එවූ භාණ්ඩ සදහා මුදල් නැවත ලබා ගත හැකි වනුයේ එම භාණ්ඩ හරවා එවීම සදහා අදාල කොන්දේසි සපුරාලයි නම් පමණි.
Posted by Rachitha in Review Articles, shop

Lotus Tower, the Skyscraper of Sri Lanka.

Colombo Skyline will never be the same again…

Lotus Tower or Nelum Kuluna, the current tallest self-supported tower in South Asia is a stepping stone in Sri Lankan History. The beautiful architecture together with the epic technology definitely pave the way to be a major attraction in Sri Lanka. This was proudly opened to the public on 16th of September 2019 and is a combination of dedication and commitment of 07 years. This glorifying tower which is 350 meters high, is located at waterfront of the Beira Lake and has a beautiful view of the Colombo city. The outstanding technology facilitates the visitors to get an unique experience. The area which is mostly spoken about is the Tower House which resembles the Lotus. The colors of the petals change periodically creating a vivid scenery that will glorify this amazing structure in a lively atmosphere

This Skyscraper consists of nine levels which are mainly for radio/television transmissions, dining rooms, event halls, a lounge for around 250 guests, a reception hall for around 280 guests, a revolving restaurant where up to 200 guests can accommodate, 08 Luxury rooms, an outdoor observation deck etc. The revolving restaurant takes around 90 minutes to complete one circle and interestingly guests will not have the same view throughout their stay. The Outdoor observation deck is also fascinating because it reveals the magnificent sight of the Colombo City at a height of around 245 meters.  The main spotlight of this structure is the Antenna Mast which has a length of around 90 meters. This heavy steel structure can accommodate 20 television broadcasting companies, 50 FM broadcasters and telecom operators.

This amazing tower is special not only because of its height, but also because of the technology and the facilities incorporated together. The uniqueness and the purity of the Lotus flower is symbolized by this beautiful structure which also is a precious jewel for the whole country. This is a promising attraction place for both locals and foreigners solely because of its uniqueness. This charming sight in the middle of a busy area is just perfect to make everything peaceful.

Posted by Vidumini in Review Articles

Dulith Herath’s take on entrepreneurship

Every successful entrepreneur has a unique story detailing their success. In the case of Dulith Herath, it took him 14 years of 18-hour days to finally end up with his company being valued at 100 million USD. Mind you, throughout these 14 years, the growth was purely organic. No investors and no borrowings. Needless to say, we were most intrigued about his input on the topic of entrepreneurship.

Where did your drive to become an entrepreneur come from?

I think it goes back to my childhood. Even in school, my idea of role play was to be a leader. I recall how I would distribute ID tags to my friends, and they would assume the role of my employees. My strengths always seemed to lean more towards getting my classmates together so we could learn in groups.

 Is there a story behind the Kapruka name?

Literally translated from Sinhala to English, the word describes a wishing tree. Additionally, I wanted a name that easily rolls off the tongue, one that you cannot misspell. The name also does not limit me to one particular industry, it has even given me the freedom to trade services.

“I am also lobbying for entrepreneurship to be taught in schools. If we can learn about history, I don’t see why entrepreneurship is not part of the curriculum.”

Can you recall some defining moments in your career?

The first would have to be my initial orders that ranged from around 2 to 3 a week. Then I remember making my first million dollars. Eventually that turned into 10 million dollars and we kept growing. After Kapruka reached its peak, I appointed a new CEO to take lead of the business so that I could spend time on developing new ventures.

What other ventures are you currently occupied with?

One is called the Global Shop; this allows people to order from Amazon and Ebay with relative ease. Then have Grasshoppers. This is a business that facilitates the deliveries of other ecommerce websites and social media sellers in Sri Lanka. Java Lounge is also another one of my ventures in the local 3 café space.

 Do you think entrepreneurs have an abundance of opportunities in Sri Lanka?

In most developed companies, their economies are driven by it startups, for instance, Japan was completely developed by thousands of entrepreneurs. Sri Lanka on the other hand is a blank sheet, ready to be painted by all the unique ideas that entrepreneurs bring to the table. Having said, I believe that there are plenty of opportunities in Sri Lanka.

 In your view, what role should the government play in supporting entrepreneurs?

Governments do not need to intervene with the establishment of entrepreneurs. Personally, I prefer if they left me alone to do what I want to do. If you really want to establish yourself, you wouldn’t wait for the government to come and support you.

Do you believe that there are social issues which hinder the establishment of entrepreneurs?

For the most part, Sri Lanka is rural. In other words, there are so many rough gems around that need to be polished so that their ideas can be brought out into the light. What these individuals lack is the necessary soft skills. I believe that this is where the government should come in, help these individuals in developing their people, presentation and communication skills. I am also lobbying for entrepreneurship to be taught in schools. If we can learn about history, I don’t see why entrepreneurship is not part of the curriculum.

What are some instances in which a venture can fail?

If you think about it, setting up your own business is like jumping off a mountain and figuring out how to fly on the way down. If you crash, it is most likely because a pilot project was not conducted; it is important to remember to take baby steps. Even though this is the opposite of what most people say, you need to know when to give up as well. What I mean by this is, if you know that a venture is failing, have the courage. to give it up and start over with a fresh idea.

Do you have plans to expand internationally?

Kapruka is very stable at the moment so I do not have plans of taking it to other countries. However, Kapruka has led to the development of Grasshoppers, the wheels of ecommerce. The challenge isn’t to deliver a product to Rajagiriya, rather, it lies in delivering something to a rural village in Ratnapura. My next goal is to take the Grasshoppers network to other developing countries where rural deliveries are difficult to do.

 What would you want the next generation of entrepreneurs to know?

Improve your soft skills. A lot of young entrepreneurs have great ideas. but they cannot look eye to eye with a person. This is because they are too shy about being vocal regarding their ideas. Vulnerable people like this are at risk of falling into the hands of the wrong investor who may take them for granted. You might know how to walk the walk. but you must how to talk the talk as well.

Posted by Rachitha in Review Articles

Kapruka Ladies Day Out 2019

 

This is an awesome day spent with fun and laughter. Kapruka Ladies are born to enjoy their moments irrespective of their seniority or positions. That’s why they create space for themselves to enjoy in cheerful ways and they never forget to add some essence of adventure and excitement which make them exceptionally unique.

Posted by Rachitha in Review Articles

Grasshoppers is the logistics industry disruptor that Sri Lanka needs.

Interview with Kapruka and Grasshopper founder—ecommerce pioneer, Dulith Herath

 

All over the world, the logistics industry is facing a new era of unprecedented change;  and like all change, this brings both risk and opportunity. Constantly evolving technology, new market entrants, new customer expectations, volatile realities and new cooperative business models; across the globe, these challenges were answered by a visionary brands like Amazon and Zipline; for Sri Lanka, the answers came from the logistics groundbreaker ‘Grasshoppers’ that is responsible for opening up some of the best possible futures in the industry. Joining in for an exclusive interview, Grasshopper’s founder Dulith Herath opened up the conversation saying that for logistics “digitisation and customer expectations evolve so fast, that the industry is in no position to be complacent to these massive shifts.” He added that new technologies and new market behaviours are enabling efficiency optimisations and new operating models that were previously impossible, and that Grasshoppers taps right into these opportunities. 

 

“Small and medium brick and mortar retailers x local logistics entrepreneurs, is our magic mix”

According to Herath, Grasshoppers currently delivers an approximated 5,000 parcels a day—a phenomenal 350% growth within a year. He speculates the number to be 25,000 a day by October 2021 considering the continuing increase in online retail within the island. He shared that the majority of these deliveries come through small and medium operations that use e-commerce as a secondary selling portal. “These are small and medium retailers; and I think they’re doing the right thing. We all know that brick-and-mortar retail, as we know it, will die in the next twenty to thirty years; and when that happens, these brands can transition gradually into the digital realm. We’re quite excited about being a part of that journey with them; and foresee the major role that Grasshoppers will have to play when this completely digitised retail industry takes root in Sri Lanka.

 

But, that’s not all. Grasshoppers has another big reason for their remarkable success. “We work with local logistics entrepreneurs through our area hubs, and on the road. These entrepreneurs work in collaboration with us, as independent professionals, and this relationship has worked really well. The sense of empowerment that  our logistics entrepreneurs have is what sets Grasshoppers delivery and service apart from the rest,” Herath adds.

 

Bringing traceability, transparency and reliability to cross border e-commerce for the consumers in Sri Lanka

Herath turns the conversation to one of the greatest woes of Sri Lankan consumers who purchase from online retailers overseas; “After an ecommerce product passes through the Sri Lankan border and comes under the local postal service, it is no longer traceable. This is something that holds back many consumers. But Grasshoppers can change this situation and give radical accessibility to any international retailer shipping to Sri Lanka, no matter where they are from in the world,” says Herath. “We can give traceability at a cost that is almost identical to that of the postal service here. Currently, there are over 15,000 packages that the SL postal service delivers daily, but this operation is not profitable to anyone as it is handled as regular post. Grasshoppers can bridge this gap and play a big role as a cross border logistics provider for markets in Sri Lanka.

 

Reliable, systemised and automated middle-mile logistics for businesses in Sri Lanka

One of Grasshoppers’ most interesting B2B propositions is its proposition to bridge the retailer or the first-mile logistics provider, with the delivery point. Herath says that large corporations, especially FMCG companies, with traditional operational models can benefit from this set-up because Grasshoppers is a reliable and systemised entity with islandwide reach that they can partner with. “And, it’s not just reliability or systematic traceability we offer; collaborating with Grasshoppers is also an opportunity for traditional companies to build automation into their operations. See, the world is changing, and workforces are changing rapidly. The young workforces demand companies to automate systems and work more transparently; this is a great way to bring that into your company logistics,” clarifies Herath.

 

Heralding in change with radical partnerships from around the world

For Grasshoppers, the disruption that they bring into Sri Lankan logistics is not limited to seeing the future through the perspective of their own brand expansion alone. The company is interested in being an active influencer in the direction of change that the Lankan logistics sector will undergo as it embraces global tides. “We’re not looking at changing the logistics sector alone; the global partnerships we are about to bring to Sri Lanka are the kinds that will really drive a big shift in the way we approach logistics here. For example, our latest collaboration is with Zipline—a real groundbreaker in terms of using drone technology to create speed and precision to deliver things that really matter—like blood to save a life. We will be working with Zipline in Sri Lanka within the next seventy days to start delivering emergency packages around the island using drones. The donation of a blood donor in Jaffna can reach the emergency unit of the hospital in Colombo within an hour. Isn’t that remarkable?,” Herath says. Here, Grasshoppers will be the local partnership for Zipline, delivering not only blood, but even extremely urgent packages around the country at unprecedented speeds, through drone technology.

 

This is the future. This is where logistics will evolve in the next ten years without a doubt; but, instead of waiting for these shifts to hit us in the face, we’re heralding in the transformation. This means that by the time it is the norm for a consumer to have a drone deliver their package quickly, transparently and at a minimal cost, Grasshoppers would already be there. It’s the logistics disruptor that Sri Lanka needs,” concluded Herath. 

 

Grasshoppers is an award winning logistics operation, and is part of the Kapruka business group that pioneered the e-commerce in Sri Lanka. For more information on Grasshoppers reach info@grasshoppers.lk 

Posted by kaprukablog in Review Articles

Birthday Gifts to Sri Lanka

ඔබ ලෝකයේ කොහේ කොතන සිටියත් ඔබගේ ආදරනීයන් ඔබ සමීපයේ සිටින විට දැනෙන හැගීම ඔවුන් සමීපව නොසිටින විට ඔබට තදින්ම දැනෙන්නට ඇත.දුර කිලෝමීටර් වලින් මැන්නට සාමාන්යයෙන් අපිට දුර කියන සංකල්පය වැඩිපුරම දැනෙන්නේ අපිට අවශ් දෙයක් කරගැනීමට ගතවෙන කාලය අනුවයි. තම ආදරනීයන්ගේ විශේෂ අවස්ථාවන් හීදි ඔවුන්ගේ ලගින් සිටීමට ඔබට හැකියාවක්  නොතිබුනත් ඔවුන් සමග නිරන්තරයෙන් සම්බන්දතාවය පවත්වාගෙන යාමට තව දුරටත් දුර කියන සංකල්පය බාදවක් නොවනු ඇත.පවතින සම්බන්දතා අලුත් කරගැනීමටත් , අලුත් සබඳතා ඇති කරගැනීමටත් Kapruka.com හරහා දැන් එතෙර මෙතෙර සිටින ඔබ සැමට අවස්ථාව  ඇත. තම හිතවතෙකුගේ හෝ ආදරනීයන්ගේ උපන්දිනයකදී ඔබ බොහෝවිට දුරකථන ඇමතුමකින් පමනක් සුබපතනු ඇත.නමුත් දුරකථන ඇමතුමකට සීමා නොවී ඔවුන්ගේ හදවතට දැනෙන විදියකට එම සුබපැතුම එක් කලොත්? එය ඔවුන්ගේ මුවගට සිනහවක් සේම කදුලකුත් එක්කරනු නොඅනුමානයි.

Kapruka Birthday Gifts

ඔබගේ ආදරනීයන්ගේ උපන්දියකදී වචනයකින් පමනක් සුබපැතුම් එක්කරීමටයි ඔබ පෙලබී සිටින්නේ.නමුත් ආදරනීය සුබපැතීමකට නම් Birthday Gift එකක් සමගම සුබපැතුම් එක්කරන්නේනම් එය ආදරනීය මතකයක්. ලංකාවෙ සිටින ඔබගෙ ආදරනීයන්ගේ උපන්දිනයේදී ඔබට ඔවුන් සමීපයේ සිට එය සැමරීමට නොහැකි වුවත් Kapruka.com හරහා ඔබට සුබපැතුම් එක් කරමින් ඔවුන් සතුටු කිරීමට අවස්ථාව ඇත. Kapruka Birthday Gifts අති විශාල ප්රමානයක එකතුවක්  Kapruka.com website එක හරහා ඔබට තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාව ඇත.එහිදී  ලංකාවේ ඕනෑම අස්සක් මුල්ලක් නෑරම පවතින Delivery service එක නිසා නියමිත දිනට හෝ පාරිභෝගිකයන්ගේ අබිරුචිය පරිදි Gift delivery සිදුකර ගැනීමේ අවස්ථාව පාරිභෝගිකයන් හට ඇත.

Cheese Cakes for Home Delivery in Sri Lanka

උසස් ප්රමිතියකින් හා නවතම මෝස්තර වලට Cheese Cake නිශ්පාදනය කර ඇති අතර.විවිධ රසයන්ගෙන් එම නිශ්පාදන කාන්ඩ ගතකර ඇත. පාරිභෝගිකයන් වන ඔබට Kapruka.com Website එක හරහා තමන්ගේ අබිරුචිය පරිදි Birthday Cakes ලෙස Cheese Cake ඇනවුම් කිරීමේ හැකියාව ඇත.එහීදී Birthday Greeting එකතු කිරීම සදහා   අවස්ථාවක් ඇත. උසස් අමුද්රව්යයන් යොදාගනිමින් පලපුරුදු සූපවේදීන් අතින් නිමවන මෙම Cheese Cake අතිශයින්ම මේ සදහා ඇල්මක් දක්වන්නන් සදහා කදිම උපන්දින ත්යාගයකි.

                                                 

Flower Bouquets for Online Delivery in Sri Lanka

ඔබගේ ආදරනීයන්ගේ උපන්දිනයට Flower Shop හරහා ඉතාමත් අලනංකාර මල් කලඹක් තෑගිකිරීමින් ඔවුන් සතුටු කිරීමට සදහා දැන් ඔබට අවස්ථාව ඇත.දක්ශ හා නිර්මානශීලි මල් සකස් කිරීමේ කන්ඩායමක් විසින් Flower Buquet නිර්මාණය කිරීමේ කාර්යයේ නිරත වන අතර පාරිභෝගිකයනගේ සිත් ගන්නා අකාරයට එම මල් නිර්මාණ විවිධ මල් ව්ශේශ යොදාගනිමින් සිදු කරනු ලබයි.උපන්දින ඔහු හෝ ඇය පුදුම කිරීමට එය කදිම ත්යාගයකි.

Flower Bouquets

 

Fresh Red Roses

 

Toys for kids at kapruka

කුඩා දරුවන් නිරන්තරයෙන් සෙල්ලම් භාන්ඩ සමග කාලය ගත කිරීමට කැමත්තක් දක්වන අතර ඔවුන්ගේ උපන්දින ත්යාගය ලෙස සෙල්ලම් භාන්ඩයක් ලැබුනහොත් ඔවුන් එයින් වඩාත් සතුටට පත්වනු ඇත. එලෙස ලබාදෙන සෙල්ලම්  භාන්ඩ දරුවන්ගේ ක්රියාශීලී වර්ධනයට උපකාරවන අතර දරුවනගේ මානසික හා කායික වර්ධනය සදහාද ව්ක්රාකාරව පිටුවහලක්. Kapruka.com හි Toys වයස් පරතරයකින් තොරව ඔනෑම කෙනෙකුට මිලදී ගැනීමට හැකිවන සේ විවිධ අංශ යටතේ කාන්ඩ ගත කර ඇත.එහිදී Birthday Gift එකක් ලෙස ඔනෑම වයස් සීමාවක කෙනෙකුට එය ලබා දීමේ හැකියාව ඇත.

 

 

Sarees and drapes online at kapruka

කාන්තා පාර්ශවය නිරන්තරයෙන් ලස්සනට හැද පැලදීමට ඇල්මක් දක්වයි.එහි දී Sarees වලට හිමි වන්නේ ප්රදාන ස්ථානයක්.උපන්දින ත්යාගයක් ලෙස Saree එකක් ලැබෙන්නේ නම් කාන්තාවන් අතිශයින් සතුටු වනු ඇත. බොහෝ   අවස්ථාවන් වලදී වැඩි වේලාවක් ගත වන නිසාත් තෝරාගැනීමේ ගැටලුවලට මුහුනපාන්නට සිදුවන නිසාත් Saree ත්යාගයක් ලෙස ලබාදීමට බොහෝ දෙනා මැලි කමක් දක්වයි.නමුත් kapruka.com හරහා දැන් නවීන විලාසිතා වලින් හා විවිධ මෝස්තර වලින් Saree ඉතා පහසුවෙන් තෝරාගෙන තම ආදරනීයන්නට තෑගි කීරීමට එතෙර සිටින ඔබට හැකියාව ඇත.

 

මේ ආකාරයට Kapruka.com හරහා එතෙර සිට මෙතෙරට තම ආදරනීයන්ගේ උපන්දියට ආදරනීය සුබපැතුමත් සමගම ආදරනීය ත්යාගයක් යවමින් ඔවුන්ගේ විශේශ දවස ඔබ ලග නැති අඩුව ඔවුන්ට නොදැනෙන්න මතකයන්ගෙන් පිරුනු උපන්දියක් කිරීමට Kapruka.com හරහා ඉතා උසස් තත්වයෙන් යුතු,වටිනා උපන්දින     ත්යාග මිලදී ගැනීමට හැකියාව ඇත.ලංකාව පුරා විහිදී ඇති සෑම දිස්ත්රික්කයක් සදහාම දවසේ ඔනෑම වෙලාවක       Kapruka Birthday Gifts බෙදාහැරීමේ පහසුකම නිසා ඕනෑම රටක සිටින කෙනෙකු හට Kapruka.com website එක හරහා ඕනෑම ත්යාගයක් ලංකාවේ ඔනෑම ස්ථානයක් සදහා අවම මුදලකින් අදාල දිනයේදී deliver කිරීමේ හැකියාව ඇත.

Posted by Rachitha in Review Articles

Kids Toys Photography at Kapruka

Sri Lanka Childrens Toys

We just bumped in to youngest model today at Kapruka product studios. It was not a work day for the kiddo as he was enjoying himself too much among toys giving us ample opportunity to get the right photograph. Cant stress enough the importance of getting your photography right for e commerce as it represents the look and feel all together. #kapruka #ecommerce

Posted by kaprukablog in Review Articles

Kapruka Premier League 2019 Highlights

Every year Kapruka group of organizations gets together for this grand marathon of cricket.

Posted by kaprukablog in Review Articles

Evening with VEGA

Dulith Herath Kapruka

Dulith Herath

 

Heartfelt best wishes to Harsha Subasinghe and his VEGA super electric car project for showing all of us the importance of believing in dreams! A 100% Sri Lankan made electric super car. As a fellow entrepreneur the most admirable element in this for me is him investing money and time in to this project well over a 5 years period knowing there could be no clear return for many years to come. Future of Sri Lanka looks more brighter with fellow entrepreneurs like him. Looking forward to co-operate with him on his up coming electric wheeler project <> Grasshoppers. hashtag#srilankan hashtag#electricvehicles hashtag#supercars

 

 

Posted by kaprukablog in Review Articles

Top Selling Birthday cakes at Kapruka.

Spread your love with the Symbol of Celebration on the special day of your loved ones!

A cake is simply an emotion filled with love, joy and happiness that can make the birthday of your beloved one, extra special and memorable. Cakes have no age limit. Kids, youth and also adults love cakes alike. The best-selling Birthday cakes at Kapruka.com show the deep affection of our customers who want to make the birthdays of their loved ones unique and joyful. We have introduced a lot of beautiful and creative birthday cakes and some of them have received extra focus of attention. Let’s further discuss the specialty of these Top Selling Cakes and how they have become exceptional.

Category of Kids

Kids are always special because their emotions are genuine and pure. What they feel during their special days will certainly define them when they grow older. That’s why our lovely parents try to make them feel special by surprising them with this symbol of celebration.

Fabulous Minnie Mouse Cake

This delightful cake is definitely a sweet little surprise for Minnie Mouse lovers. It is fresh and eye appealing with a perfect finishing. The heavenly taste can certainly make your little one feel special and loved. It weighs 7.6 lbs. and is beautifully shaped adopting the key colors of Mickey and Minnie Mouse cartoon. This certainly has the possibility to bring a sweet little smile on your little one’s face creating this memorable day cheerful and remarkable.

 

My Little Panda Ribbon Cake

“My Little Panda Ribbon Cake” is specifically created to make your kid’s special day overload with cuteness and joy. The eye catching colors and the beautiful structure (which weighs 7 lbs.) together with the perfect blend of ingredients make this cake ideal from both inside and out.  The exceptional creativity and the careful packaging make it extra special and attractive.

Batman Skyline City

This delicious birthday cake is especially made for your little one who is dreaming to be a Super Hero.  The spectacular color combination is simply perfect and the taste is divine. This cake weighs 2.8 lbs. and often suits for celebrations with small gatherings. Most of the parents love this cake because it is a perfect portrayal of the taste of their kids.

Ninja Turtle

This is a beautiful cake that can make your little one’s birthday fun and crazy. Specially made for Ninja Turtle lovers and can certainly make your kid and the gathering smile with joy. No doubt, this cake will make your little one’s birthday unforgettable. The delectable taste can surely amplify the perfection of your kid’s special day. This cake (which weighs 3.9 lbs.) is among the best-selling cakes mainly because of the fun embedded in it.

Puppy

Puppy cake is simply cute and has a nice finishing. It is very popular among the kids as the colors and the structure is simple and attractive. It weighs 5.1 lbs. and is among the first few choices of the parents who want their little one’s birthday to be an impeccable day.

Category of Youth/ Adults

Everybody likes surprises. For youth and adults, these unexpected celebrations mean a lot. With the busy life schedules, people have deviated from each other and small gestures like sending a cake on their birthdays can definitely bring them close. We have mastered the art of spreading love and affection of the youth and adults by making their loved ones feel special on their birthdays.

Dark Chocolate Heart Cake

This cake is most suitable for youth and can be used to celebrate birthdays or any other special day like Valentine’s days, Anniversary etc. It weighs 2.7 lbs. and has a simple structure with heart shaped decorations on the top. This cake has become a major focus of attention among the youth for its decency, simplicity and for the incomparable heavenly taste.

Kapruka Strawberry And White Chocolate Gateau

This cake can be used to impress anyone without any age restrictions. The main reason for this cake to be so popular is that it can be used for any occasion and for anyone. Yet, this is mostly ordered to celebrate birthdays of adults, siblings, co-workers and also of friends. This cake is a mix of strawberry and white chocolate which is a perfect combination that gives a divine taste. This cake which weighs 3.2 lbs. is a delicious vanilla sponge based gateau, decorated with white chocolate and strawberry. It is simply perfect for its right blend of premium ingredients and also for its good looking structure.

Neapolitan Cake

Neapolitan Cake is frequently purchased to celebrate birthdays of one’s parents or grandparents. However, there aren’t any age limitations for it. This is a very simple cake that suits any special occasion. Nowadays, most of the people tend to select less complicated cakes and it is the main reason for this cake to be so popular. It weighs 6.2 lbs. and is guaranteed a promising taste with the  combination of three layers; coffee, chocolate and strawberry ribbon cake.

Let Me Love You Chocolate Cake

This is very popular among the youth and can also be used to celebrate special occasions other than birthdays like Anniversaries or Valentines days etc. It is a chocolate sponge cake which weighs 3 lbs. and is loved by the majority. This cake is a symbol of perfection for anyone who need to unfold one’s intense feelings together with a sweet surprise.

Kapruka cakes are always special and perfect. We are specialized in offering the best and we certainly appreciate the love and affection you spread around. Perhaps you may not be with your loved ones on their special days or maybe you want to make them feel super special in your presence. Anyway, you can show how much they mean to you with some simple gestures. We are not just delivering your orders. We deliver your deeply rooted feelings and emotions as well. We assist you to strengthen your bonds without letting them fade away due to your competitive and busy lives. Sending a cake on one’s birthday has more value than just calling and wishing him/her a Happy Birthday. That special feeling will be on their hearts forever. We love to see this unity among people and that is why we are always on top.

 

Posted by Vidumini in Review Articles