shop

Global Shop ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

 

 1. කප්රුක ගෝලීය වෙළඳසැල හරහා මට ඇණවුම් කළ හැකි නිෂ්පාදන මොනවාද?
 • ඔබට ගෝලීය ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවි වලින් ඕනෑම නිෂ්පාදනයක් සෙවිය හැකි අතර, ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් පනවා ඇති නීතිරීතිවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කිරීමට අවසර නොමැති විශේෂිත නිෂ්පාදන කාණ්ඩ හැර “Kapruka Global Shop” හරහා අනෙකුත් ඕනෑම භාණ්ඩයක් ඔබට ඇණවුම් කළ හැකිය.

 

 1. මට නිෂ්පාදන ඇණවුම් කළ හැක්කේ කුමන රටවලින්ද?
 • ඔබේ ගෝලීය ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවිය “Kapruka Global Shop”හරහා ඇණවුම් කිරීමට පහත සඳහන් නිර්ණායක සපුරාලිය යුතුය.

-එය නිෂ්පාදන ඇමරිකාවට යැවිය යුතුය

-මිල ඇමරිකානු ඩොලර් වලින් සඳහන් කළ යුතුය

 1. මෙරටට ගෙනඒම සදහා අවසර නොමැති භාණ්ඩ – තාවකාලිකව (මහ බැංකු නීති සහ රෙගුලාසි හේතුවෙන්)

 

 • ජංගම දුරකථන
 • රූපවාහිනි
 • ශීතකරණ
 • මොනිටර
 • සුවඳ විලවුන්
 • වායුසමීකරණය උපකරණ
 • පාවහන්

 

 1. “Kapruka Global Shop” වෙතින් මිල ගණන් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

 

 • ඇනවුම් කිරීමට අවශ්ය භාණ්ඩයේ URL එක “Kapruka Global Shop Price Quotation” Tab හි පිටපත් කල යුතුයි.
 • වෙබ් අඩවියේ නම / භාණ්ඩයේ  බර / පරිමාව “Global Shop Auto Price Checker” හරහා අනාවරණය කරනු ඇත.
 • භාණ්ඩයේ ස්වභාවය / බදු කාණ්ඩය – ඔබේ භාණ්ඩයේ නම ටයිප් කරන්න (උදා – ලැප්ටොප් / ඔරලෝසුව / සෙල්ලම් බඩු , එවිට එය නිවැරදි භාණ්ඩ / බදු කාණ්ඩය තුල පෙන්වනු ඇත)
 • ඔබේ ප්‍රවාහන මාධ්‍ය තෝරන්න – ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය / මුහුදු භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය: ඔබේ නිෂ්පාදන බර 5kg ට වඩා වැඩි නම්  මුහුදු භාණ්ඩ ප්‍රවාහන මාධ්‍ය “Sea Freight ”අපි ඔබට නිර්දේශ කරමු.

 

 1. විදේශීය නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමේදී මා දැනුවත් විය යුත්තේ කුමක්  පිලිබඳවද  ?
 • විකුණුම්කරු අපගේ ගබඩාවට (USA /India) භාරදීමේ කාලය
 • වගකීම් /කොන්දේසි (විස්තර සඳහා website පරීක්ෂා කරන්න)
 • භාණ්ඩය , භාණ්ඩයේ ප්‍රමිතීන්, විස්තර, ලේබල්  , වෝල්ටීයතාවය සහ වෙනත් විදුලි භාණ්ඩ සදහා ඇති ප්‍රමිතීන්.

 

 1. මිලෙහි ඇතුළත් වන්නේ කුමක්ද?
 • ඔබට මෙහි ගෙවීමට සිදුවනුයේ  “Auto Price checker” හි ,හා E-mail Quotation හි පෙන්වන අවසාන මිල  පමනි.
 • මෙම මිලෙහි ( පිරිවැය + භාණ්ඩ ගාස්තු + රේගු බදු, බදු + රේගු නිෂ්කාශන ගාස්තු + Global Shop ගාස්තු ඇතුළත් වේ.)

 

 1. භාණ්ඩ  ලැබීමේ කාල සීමාව / මගේ ඇණවුම ලැබෙන්නේ කවදාද?

භාණ්ඩ විකුනුම්කරු විසින් එම භාණ්ඩ අපගේ (USA /India) ගබඩා සදහා ගෙන ඒමට ගතවන කාලය

 • ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය – එය අපගේ ගබඩාවට (USA/ India) ලැබුණු දින සිට දින 8 සිට 11 දක්වා  කාලය ඇතුලත කොළඹට පැමිණේ.
 • මුහුදු භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය – එය අපගේ ගබඩාවට (USA / India ) ලැබුණු දින සිට සති 4 සිට 6 දක්වා කාලය තුළ කොළඹට පැමිණේ.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ රේගු නිෂ්කාශනය සහ ඇණවුම ඔබට  ලබා දීමට  ඉහත සඳහන් කාල සීමාව  ගත  වේ.

 

 

 

 1. Kapruka Global Shop භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට මට භාවිතා කළ හැකි ගෙවීම් ක්‍රමය කුමක්ද?
 • බැංකු කාඩ්
 • බැංකු තැන්පතු
 • භාණ්ඩ ලැබුනු පසු මුදල් ගෙවීම

 

 1. මාගෙ Global Shop  ඇණවුම අවලංගු කළ හැකිද?

පහත අවලංගු කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක වේ; –

 • අපි ඔබේ නිෂ්පාදනය ප්‍රධාන (Main E-commerce Site) – වෙබ් අඩවියෙන්  ඇණවුම්  කළ පසු එය අවලංගු කළ නොහැක. එමනිසා, ඔබට මෙම භාණ්ඩ  සදහා මුදල් ආපසු ගෙවීම  හෝ අවලංගු කිරීමට හෝ ඉල්ලා සිටීමට නොහැකිය.

 

 1. “Kapruka Global Shop” හරහා මා මිලදී ගත් භාණ්ඩ නැවත හරවා එවිය හැකිද? 
 •       භාණ්ඩ ආපසු හරවා එවිමේදී පහත සදහන් කරුනු අදාල වේ.

– ඇණවුම් කළ භාණ්ඩය  දෝෂ සහිත / හානි වූ / වෙනස් නම් හෝ විකුණුම්කරුවන්ගේ නිෂ්පාදන විස්තර සමග නොගැලපේ නම් ,ලැබුනු දින සිට පැය 24 ක් ඇතුලත Kapruka Global Shop වෙත දැනුම් දිය යුතුයි

 

 1. ඇනවුම් කල විදෙස් භාණ්ඩ ආපසු ලබා දීමෙන් පසු මට මුදල් ආපසු ලබා ගත හැක්කේ කෙසේද?
 • ඔබගේ ආපසු හරවා එවූ භාණ්ඩ සදහා මුදල් නැවත ලබා ගත හැකි වනුයේ එම භාණ්ඩ හරවා එවීම සදහා අදාල කොන්දේසි සපුරාලයි නම් පමණි.
Posted by Rachitha in Review Articles, shop

Global Shop FAQ

 

 1. What products can I order through the Kapruka Global Shop?
 • You can search any product on global e-commerce web sites and you may order via ‘Kapruka Global Shop’ except particular product categories which are not allowed to import to Sri Lanka as the rules imposed by Sri Lanka Customs.

 

 1. From which countries can I order products?
 • Your global e-commerce site should meet following criteria to order via Kapruka Global Shop

 – It should ship products to USA

 – Price should be mentioned in US Dollars

 

 1. Not allowed to ship – Temporarily (Due to the central bank rules & regulations)
 •    Mobile phone
 •    TVs
 •    Refrigerators
 •    Monitors
 •    Perfumes
 •    A/C unit
 •    Footwear

 

 1. How can I get price quotation from ‘Kapruka Global Shop’ ?
 • URL (web page link) of your product should be copied and pasted on Kapruka Global Shop Price Quotation tab
 •  Site name / Weight / Dimension of the product will be detected by Kapruka Global Shop auto price checker
 • In Product Type / Tax category – Type your product name (Ex — laptop / watch / toy then it will show the  correct product / tax category)
 • Select your shipping method — Air Freight / Sea Freight : We recommend you to select Sea Freight if your product weight is over 5kg.

 

 1. What should I be aware of when buying overseas product?
 • Seller’s delivery time to our warehouse (USA / India)
 • Warranty conditions: check the individual product pages for details.
 • Product manuals: instructions and safety warnings are in which language.
 • Product manufactured standards, specifications, labeling requirements, voltage and other electrical standards (requirement of an adapter if needed)

 

 1. What is included in the price?
 • You will only pay what is shown in final price on the Auto Price Checker / Email quotation.
 • This price is inclusive of Cost of the item + Freight charge + Customs duties, taxes + customs clearance fees + Kapruka Global Shop fee

 

 1. Product receiving time period / When will I receive my order?
 • Seller’s delivery time to send it to our warehouse (USA / India) is indicated on the product page of global e-commerce site ( business days – weekends and public holidays are not counted)
 • Air Freight – it will arrive in Colombo within 8 to 11 days from the date of item received to our warehouse (USA/India)
 • Sea Freight – it will arrive in Colombo within 4 to 6 weeks from the date item received to our warehouse (USA/India)
 • The customs clearance in Sri Lanka and the first attempt to deliver the order to your doorstep is within above mentioned time duration.

 

 

 1. What payment method can I use to buy ‘Kapruka Global Shop’ Products?
 • Pay through Credit Card (secured payment gate)
 • Direct Bank Deposit
 • Pay by Cash

 

 1. Can I cancel my order of ‘Kapruka Global Shop’ Products?
 • The following cancellation policy will  be applied;                                                                                                                                                                                             – Once we ordered / shipped your product from the main e-commerce site, it won’t be able to cancel. Therefore, you cannot cancel or claim refund on this ground.

 

 1. Can I return `Kapruka Global Shop’ Products?
 • The following return policy applies to ‘Kapruka Global Shop’ Products;

– If the item is defective / damaged / different than the ordered product or is not according to the  sellers  specification,You have to inform this to Kapruka Global Shop within 24 hrs from the received date.

 

 1. How can I claim a refund / am I entitled to a refund after returning overseas product?
 • You are eligible for a refund only if your return meets the requirements set out in the ‘Kapruka Global Shop’ Products return policy.
Posted by Rachitha in shop

Kapruka.com – Sri Lanka’s Largest Online Shopping Destination

The More We Grow, The More You Connect

Kapruka is all about reconnecting with loved ones. Established in 2003, Kapruka is Sri Lanka’s largest e-commerce destination. The Founder & Chairman of Kapruka – Mr. Dulith Herath who believes in unconventional innovative approaches, is the Key figure behind its exponential growth. Enriched in more than 125,000 products categories together with more than 30 online services and more than 1300 solid partnerships with renowned Brand Names, Kapruka follows a distinct path to provide quality products for its customers. Together with a loyal and skilled  workforce, Kapruka passes unorthodox milestones by growing step by step. The exemplary idea of sending gifts is now expanded for many areas. The emergence of Grasshoppers, Kapruka Global Shop, Kapruka Cross Border exports and Java Lounge are the latest achievements of Kapruka’s success story. Every step that is moving forward proves how much Kapruka relies on diversification without adhering to one single concept.

Grasshoppers

Grasshoppers is Kapruka’s unique delivery fulfillment arm which is also a chosen partner of many local and global businesses. This is an ideal platform for upcoming trades because it puts forward a convenient process for any vendor to tie up online with Grasshoppers. Vendors get the opportunity to maintain their own profiles and once an order is placed by a customer, Grasshoppers will pick and deliver Products Island wide. For more information, click here to visit the website.

Kapruka Global Shop

Kapruka Global Shop provides a value added service to clients who order goods on global e-commerce sites. This in fact is a mediator who makes online shopping via international sites more secured, reliable and convenient than placing orders directly. Together with an easy payment plan, Kapruka Global Shop provides solutions for barriers and insecurities faced by Sri Lankans when placing orders through foreign e-commerce platforms. For more information, click here to visit the site.

Kapruka Cross Border Exports.

Kapruka Cross Border Exports focuses on selling local products in International e-commerce platforms. 100% Sri Lankan products are promoted for the outside world with this concept. This gives the opportunity for local producers to showcase products that are highly unique to Sri Lanka in the international market.

Java Lounge

Hail to all coffee lovers out there! Kapruka’s diversification is clearly brought forward from this amazing concept. Java Lounge Colombo is one of the oldest coffee houses in Sri Lanka. It is well known for emphasizing on serving quality coffee all the time. For more information, click here to visit the website.

 

 

 

Awards.

Achievements are simply a motivation to grow bigger. The following are some recent awards Kapruka received and click here to find more.

 Dulith Herath was recognized as a “YAKADA MINIHA” of Sri Lanka, in a campaign launched by the Ministry of Megapolis and Western Development called “PANNARAYA”

 

 

 

 

In 2018, the Founder & Chairman of Kapruka, Mr. Dulith Herath has won the Asia Pacific Young Entrepreneur of The Year Award. He has won the same award in 2013 as well.

 

 

 

 

 

In 2017, the Founder & Chairman of Kapruka, Mr. Dulith Herath has won the Sri Lankan Entrepreneur of the Year award.

 

 

 

 

 

In 2017, Kapruka.com (Pvt). Ltd. has won the National Business Excellence Awards.

 

 

 

 

Kapruka’s Best Commercials

We deliver not only products, but also your deeply rooted emotions towards loved ones. In a world where most of us blame technology for creating a distance between people, we as Kapruka use technology as a tool to connect with people. Our commercials are very popular among any age group because apart from reducing the distance between people, we also attempt to reduce the generation gap. Click here to find more commercials!

Press Articles

“No More Excuses! E commerce is a DO or DIE for Lankan Businesses” – Dulith Herath

Team Events and Career Life at Kapruka 

Satisfaction directly matters for the quality of work. At Kapruka, we strongly believe in team work rather than working individually. It also leads us to work as one family. We believe in unity of employees because the more we are together, the more we are strong. Before we promote the importance of sending gifts and spreading love around, we practice it inside our own work environment. Therefore, we know how it really feels.

 

 

These are just a few moments that we have captured to show the bond of Kapruka family. If you are interested in joining this amazing team, go ahead! Click here to apply for the latest opportunities. We love to have you with us.

Posted by Vidumini in shop

Send Gifts to Negombo

Want to send gifts to Negombo? With Kapruka, it is just a piece of cake now…

What is the delivery fee to Negombo?

Delivering a product is basically the most important part of sending a gift. All products are not having similar features. The state of the product (whether it is fragile or not) directly affects the quality of delivery . Therefore, Kapruka delivery team gives priority for the products accordingly. As a matter of fact, the delivery fee depends on the product and the distance. Approximately it is between Rs. 475 and Rs. 975 and can slightly vary due to valid reasons.

Top 05 Gifts sent to Negombo

Sending a gift is one of the best ways to make someone feel special. This is the exact reason why Kapruka is popular among people. We always provide trendy ways to celebrate special moments and ultimately it helps to strengthen your relationships. Negombo is a beautiful city where you can find people who genuinely love and care. For that reason, we witnessed a wide variety of gifts sent to Negombo. Among all, below are the most popular.

1) Cakes

There is no need to explain the popularity of Kapruka cakes because they are the symbol of perfection. The most interesting fact about Kapruka cakes is that they are aimed at a big audience. Kapruka cakes are created focusing on different occasions. We already know about Anniversary, Birthday and General Cakes. Interestingly, a new category was born recently targeting Hen and Bachelor Parties as well. Since Kapruka cakes update according to the interests of our customers, the popularity never dies.

2) Fruit/ Vegetable Baskets

This is a healthy gift and when considering the contemporary trends, Fruit/ Vegetable baskets are considered to be chic and worthy. Kapruka provides extra attention towards the quality of the products because we know it is extremely important to deliver them in good quality. This is a very good choice irrespective of any occasion and it can always add colors to any moment.

3) Flowers

Offering flowers is an undying trend. We introduce various flower arrangements for different occasions. This category is frequently updating because it is fast moving and trendy. We also provide the opportunity for the customers to customize the arrangements according to their wish because we believe in their creativity.

4) Chocolates

 

This is a sweet gift for your loved ones. A chocolate is a secret way of expressing how much a person mean to someone. We have a wide variety of chocolates that suit your taste buds and this category is mostly popular among the youth.

5) Fashion Items

Fashion is always updating. Receiving trendy items as gifts gives the best feeling ever. For that reason, we have partnered with the best brands to offer you the greatest fashion items. Moreover, we have made it easy for you to select items by providing necessary details like sizes and colors.

Why we do this?

Because we want people to connect and maintain relationships –We will never let your relationships fall apart due to long distance or busy life schedules. With e-commerce, the whole world is a global village now. We suggest new ideas for you to manage your life easily.

Because it is not a conventional method – Clichéd  methods do not bring out genuine pleasure because they are too conventional. Kapruka always introduce new ideas to deviate from monotony.

Because everybody loves surprises – Surprises are the best remedies for a cheerful life. We never know the psychological conditions of our loved ones. Yet, if we take a few minutes to make a person realize how much he/she mean to us, it will help to end depression and anxieties. It is just your genuine thought that matters.

Because life is so easy when everything is reachable – Because of your tight schedules, we introduce smart ways to make your life easy. Now almost everybody is familiar with the concept of E-Commerce. Therefore, there is no need to worry about buying necessary items you need. Everything will be at your doorstep just in time.

Because we love to see everybody celebrating their  moments – Earning money is important, but at the same time spending money is the most vital part. If you do not spend money to enjoy your moments, what is the use of all your efforts? At the end of the day, it is always nice to have beautiful memories that you can talk about.

Kapruka delivers products not only in Negombo, but also island-wide.  Let your loved ones feel your affection towards them. Life is too short for worries and anxieties. So make your life easy by this interesting platform and witness the beauty of your relationships.

 

Posted by Vidumini in shop

Naughty cake for a Hen’s Parties in Sri Lanka

Naughty cakes…

Greedy Lover

 

Naughty Girl

 

Passionate Lust

 

Baby Stripper

 

The Fantasy

 

Dark Lady

Top 5 reasons why you should celebrate Hen Parties

 

1) because it is the trend now – Earlier Hen parties were popular in western countries and gradually this trend expanded to eastern countries like Sri Lanka, India etc. New trends are always fun because they have a curious amusement hidden.
2) because it is the best celebration before marriage (or may be in your whole life) – Hopefully you will be married only once in your lifetime 😉 So you definitely should celebrate your carefree life which has less commitments. You will never get that feeling after.
3) because it is always joyous to have some wicked humor in a celebration – What we enjoy differs with our age. Youth is a very interesting group which has a curious and a creative mind. The most funny jokes may surely have some mischievous sense of humor which is hilarious.
4) because life is too short to be serious – life is not always a competition because it is sometimes a celebration. Once you start enjoying your special moments in life you will realise how beautiful the life is.
5) because Kapruka suggests you the best ways to enjoy your life – we as Kapruka, always try to make your life convenient and fun. We show you how life should be enjoyed and we always give priority to your interests.

Looking for some mischievous cakes to add a little bit of unexpected fun and surprise?  You can always make your occasions overflow with some wicked humor. This is specially introduced naughty cakes from Kapruka.com for Hen parties and bachelor parties.

 

Posted by Rachitha in shop

Most popular online delivery cities of Kapruka.com

Top Sri Lankan Cities for E-commerce

 

Posted by kaprukablog in shop

Send gifts to Kandy in Sri Lanka

Kandy flower and gift delivery

What is the delivery fee to Kandy?

Delivery fees always depend on the distance and the product type. Generally Kapruka charges between Rs 300 and Rs 500 as delivery fees to Kandy. We hand deliver all products through our own well trained delivery agents. We need our customers to be happy. Therefore, we really care about the service we provide.

Top 06 best selling gifts for delivery in Kandy

Fresh Flowers – From Rs. 700 onward

Send Flowers to KandySend Flowers to KandySend Flowers to Kandy

Everybody loves flowers simply because of their natural beauty. Flowers are suitable for any occasion. If it is hard for you to select the perfect gift for someone, just offer some flowers. They always match the moment. We already have  suggested a variety of beautiful arrangements so that you can easily make your choice. We try to make things easier because we know that time matters a lot for you. Additionally, We also provide the option to customize the flower bouquets as you want, because we respect your creativity. There are several Flower Shops in Kandy. It is really admirable to see places where they attempt to spread positive vibes. Yet, do they assure you the quality and the standards  which we really care about? We promise you to deliver the best products and we have proved the quality of our service for over a decade.


5 Star Hotel Cakes
– From Rs. 1800 onward

Send heavenly Cakes to KandySend heavenly Cakes to KandySend heavenly Cakes to Kandy

Cakes have the ability to make any moment, a celebration. Kapruka cakes are always famous for their fine quality and the divine taste. We have introduced cakes to celebrate every moment of your life. We have also partnered with 5 Star Hotels like Mahaweli Reach Hotel in Kandy to offer you the best cakes in Sri Lanka. The promising taste and the perfect finishing can enlighten the emotions you need to deliver. You will never be able to substitute the lovable feelings you create by offering a good cake.

Clothing – From Rs 1200 onward

Online Cloth ShopOnline Cloth ShopOnline Cloth Shop

Online cloth shopping is now very popular in Sri Lanka. You don’t have to waste your time in traffic or in queues now. We understand how you feel when you don’t find a suitable dress even after trying several cloth shops because in the end, you will be exhausted just for nothing. Though there are a lot of cloth shops in Kandy, people tend to do online shopping mainly because of the convenience and the updated fashion trends. We as Kapruka, assist you to experience this benefit by making your life so easy and comfortable. You need not worry about the cloth sizes as well because we have mentioned the measuring scale together with the clothes we offer.

Kids Toys – From Rs 700 onward

Send Kids' Toys to KandySend Kids' Toys to KandySend Kids' Toys to Kandy

Most of the Kids Toys we offer are hard to find in Kandy area. That’s the main reason for most of our lovely customers to send toys to their kids in Kandy. You just have to click the button and we will deliver the products to the doorstep of the little one you admire the most. Even if you are unable to personally visit and celebrate the best days of your kids, never let them feel that they are isolated. Show them your love and they will never forget it.

Hand Bags – From Rs 1200 onward

Send Beautiful Hand Bags to KandySend Beautiful Hand Bags to KandySend Beautiful Hand Bags to Kandy

 

As we have mentioned earlier, Kapruka is always updating with fashion and trends. Therefore, most of the time we suggest classy products before anybody else. The popularity of this category itself shows how much our beloved customers are happy about our service. Hand Bags are always handy when offered as a gift and it is really a good choice if you need to impress a woman.

Anniversary Gifts – From Rs 1400 onward

Anniversary GiftsAnniversary GiftsAnniversary Gifts

 

This is the most popular product variety that is delivered to Kandy. It is so beautiful to see how people are connected with feelings. We have a wide range of Anniversary gifts that can make your Beloved come closer to you emotionally though you are physically apart. Love is all about the little things you do for each other. Life is too short. Therefore, celebrate every moment before it is too late.

Sending your Love to beautiful Kandy is just a click away!

Send Gifts to your Loved Ones in Kandy

Do you miss your Loved Ones? Are you struggling between time and relationships? It always hurt us when we feel responsible for not being able to be with our dearest people when they really need us. We all know that our busy schedules restrict our personal relationships. So, we end up having so many excuses for not being there, for the people we care. You know what? Words cannot always express feelings because actions are more valued than words. So, if the words are accompanied by a little bit of action, your value will be magnified. With your busy life schedules may be you hardly have time to respond to your own words. Perhaps, long distance may have deprived you from maintaining your relationships. We understand your unspoken pain. Now you need not worry! We have the perfect solution for you.  It is always nice to see the unity in people. That’s why we introduce you this amazing platform; Kapruka.com that makes your life so easy. Send a gift to your loved ones and witness how fascinating your life becomes when you realize that their happiness is all because of you.

Kandy; the heart of Sri Lanka is unique for its beauty and also for the traditional significance. Kandy area covers many other suburbs like Katugasthota, Peradeniya, Pallekele etc. If your loved ones are from Kandy, you are very lucky because they are always nice, gentle and simply amazing. Show your affection to remind them how much they mean to you. We have a vast variety of choices that can make anyone special.

 

Unique challenges in delivering gifts to Kandy?

We love challenges because they always give us space to stand out from the crowd by providing a memorable service. Our biggest challenge is to deliver items to far away cities. As most Kapruka gifts are fresh products, its important to have the proper delivery logistics in place to assure the freshness. Therefore, we give a separate training to our workforce to minimize the negative effects of those challenges.

It is beautiful to see how people balance their family lives together with the busy life schedules they have. Most of the people blame technology for deviating them from each other. Yet, we can also use technology to come closer. We have to move on with the present advancements because that’s the beauty in life. At the same time we need to be tricky enough to adapt to the situation. Everything is beautiful if our perspectives are positive. See how people make things work just by being smart! We as Kapruka always find ways to bring you closer and closer by making your relationships stronger. So make use of it!

Quick video intro on Kapruka’s general services to Kandy

Posted by kaprukablog in shop

Looking to Send Gifts to Jaffna?

Kapruka Gift Delivery Service is trusted since year 2003 in sending gifts to Jaffna in Sri Lanka.

Top selling gift categories to Jaffna are below:

 • Cakes from Rs 1800 – Rs 7000

  For every celebration, a cake is a must. When a loved one is not around during special days, it would be so beautiful to show that you miss him/her. A charming cake together with a customized note is just perfect to make someone happy. We have a wide variety of cakes for every occasion and you have a lot of amazing choices that suit your intentions.

 • Flowers from Rs 1500 – Rs 5500

  Flowers always create positive vibes because they are so refreshing and calming to see. Sending flowers suits any occasion like Birthdays, Valentine, Christmas, New Year, Mother’s/Farther’s days or even for funerals. Flowers would simply show how much someone mean to you and it would be an ideal gift to renew or even reinforce a relationship. We have offered you a beautiful range of flowers and they correspond with any kind of relationship you have with anyone special.

  Fruit baskets from Rs 1500 – Rs 6000

  Fruit Baskets are always special if you want to celebrate anything in style. This category is very popular during New year and Christmas seasons but this is never a bad choice for any other event. Fruits are always healthy and you need not worry about one’s well being when you decide gifting a Fruit Basket. We reassure to deliver quality products, so that you need not feel anxious about the condition when delivering to distant areas. The popularity of this category itself shows how satisfied our customers are about our service. In our website, we have proposed you some trendy fruit baskets which are chic and classy.

Did you know that E-commerce brings long distance relationships closer?

We all know that Internet has made the whole world a Global Village and e-commerce is one of its fantastic outcomes as it helps to re-build and strengthen relationships filled with deeply rooted feelings and emotions. During earlier decades, maintaining close relationships with friends, family or relatives from far away cities like Jaffna was just a dream. Now we have this beautiful platform- “Kapruka.com” which solves this “long distance” issue and more importantly it always adds more colors to the feelings and emotions embedded in every relationship.

According to statistical data, we have observed that people all around Sri Lanka send special gifts to their loved ones in Jaffna. You may think that delivering presents to far away places would hinder the quality of it. No!  we assure you to deliver the presents in a good state. That’s why we have become the Sri Lanka’s Largest online Shop. We would never be able to maintain this place if not for the quality and the service we offer.

Delivery charges to Jaffna:

Delivery charges always depend on the distance and the type of the product you order. It is approximately between Rs. 600 and Rs. 2000. For example, if you order a fresh product like a cake from a 5 star hotel, the delivery charge would be around Rs. 2000. The main reason behind it is that most of the products start their journey from Colombo and we have to appoint a dedicated person to handle your order with care because ultimately what is more important is to deliver the products in a good condition.

Gift delivery zone in Jaffna:

Jaffna Gift Delivery

All areas in Jaffna are covered by Kapruka Gift Delivery Service. We have daily shuttles from Colombo to Jaffna so as to deliver your items fresh and unharmed. We are regularly dedicated to give more value for your feelings and relationships because we appreciate the love, peace and harmony spread around.

Kapruka is all about spreading love. Perhaps you might think that sending a message or calling to wish can fill the “long distance gap”. Yet did you think how special a person would feel if he/she received a gift specifically sent for him/her?  This is deeply felt by the ones who are far away partly isolated by ones’ community. If you think honestly, you will understand that your words alone cannot fill the gap because these communication methods are so common nowadays. Even Social media tried to solve this issue by reminding special days like Birthdays. Yet, everybody now knows that nobody would remember those days unless Social Media reminds them. As a result, the value of this genuine act has faded away. We try to recover this fracture by moving one step forward.  Love is the best remedy used to strengthen relationships and we as Kapruka appreciate your effort.

Posted by kaprukablog in shop