Rachitha

Global Shop ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

 

 1. කප්රුක ගෝලීය වෙළඳසැල හරහා මට ඇණවුම් කළ හැකි නිෂ්පාදන මොනවාද?
 • ඔබට ගෝලීය ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවි වලින් ඕනෑම නිෂ්පාදනයක් සෙවිය හැකි අතර, ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් පනවා ඇති නීතිරීතිවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කිරීමට අවසර නොමැති විශේෂිත නිෂ්පාදන කාණ්ඩ හැර “Kapruka Global Shop” හරහා අනෙකුත් ඕනෑම භාණ්ඩයක් ඔබට ඇණවුම් කළ හැකිය.

 

 1. මට නිෂ්පාදන ඇණවුම් කළ හැක්කේ කුමන රටවලින්ද?
 • ඔබේ ගෝලීය ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවිය “Kapruka Global Shop”හරහා ඇණවුම් කිරීමට පහත සඳහන් නිර්ණායක සපුරාලිය යුතුය.

-එය නිෂ්පාදන ඇමරිකාවට යැවිය යුතුය

-මිල ඇමරිකානු ඩොලර් වලින් සඳහන් කළ යුතුය

 1. මෙරටට ගෙනඒම සදහා අවසර නොමැති භාණ්ඩ – තාවකාලිකව (මහ බැංකු නීති සහ රෙගුලාසි හේතුවෙන්)

 

 • ජංගම දුරකථන
 • රූපවාහිනි
 • ශීතකරණ
 • මොනිටර
 • සුවඳ විලවුන්
 • වායුසමීකරණය උපකරණ
 • පාවහන්

 

 1. “Kapruka Global Shop” වෙතින් මිල ගණන් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

 

 • ඇනවුම් කිරීමට අවශ්ය භාණ්ඩයේ URL එක “Kapruka Global Shop Price Quotation” Tab හි පිටපත් කල යුතුයි.
 • වෙබ් අඩවියේ නම / භාණ්ඩයේ  බර / පරිමාව “Global Shop Auto Price Checker” හරහා අනාවරණය කරනු ඇත.
 • භාණ්ඩයේ ස්වභාවය / බදු කාණ්ඩය – ඔබේ භාණ්ඩයේ නම ටයිප් කරන්න (උදා – ලැප්ටොප් / ඔරලෝසුව / සෙල්ලම් බඩු , එවිට එය නිවැරදි භාණ්ඩ / බදු කාණ්ඩය තුල පෙන්වනු ඇත)
 • ඔබේ ප්‍රවාහන මාධ්‍ය තෝරන්න – ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය / මුහුදු භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය: ඔබේ නිෂ්පාදන බර 5kg ට වඩා වැඩි නම්  මුහුදු භාණ්ඩ ප්‍රවාහන මාධ්‍ය “Sea Freight ”අපි ඔබට නිර්දේශ කරමු.

 

 1. විදේශීය නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමේදී මා දැනුවත් විය යුත්තේ කුමක්  පිලිබඳවද  ?
 • විකුණුම්කරු අපගේ ගබඩාවට (USA /India) භාරදීමේ කාලය
 • වගකීම් /කොන්දේසි (විස්තර සඳහා website පරීක්ෂා කරන්න)
 • භාණ්ඩය , භාණ්ඩයේ ප්‍රමිතීන්, විස්තර, ලේබල්  , වෝල්ටීයතාවය සහ වෙනත් විදුලි භාණ්ඩ සදහා ඇති ප්‍රමිතීන්.

 

 1. මිලෙහි ඇතුළත් වන්නේ කුමක්ද?
 • ඔබට මෙහි ගෙවීමට සිදුවනුයේ  “Auto Price checker” හි ,හා E-mail Quotation හි පෙන්වන අවසාන මිල  පමනි.
 • මෙම මිලෙහි ( පිරිවැය + භාණ්ඩ ගාස්තු + රේගු බදු, බදු + රේගු නිෂ්කාශන ගාස්තු + Global Shop ගාස්තු ඇතුළත් වේ.)

 

 1. භාණ්ඩ  ලැබීමේ කාල සීමාව / මගේ ඇණවුම ලැබෙන්නේ කවදාද?

භාණ්ඩ විකුනුම්කරු විසින් එම භාණ්ඩ අපගේ (USA /India) ගබඩා සදහා ගෙන ඒමට ගතවන කාලය

 • ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය – එය අපගේ ගබඩාවට (USA/ India) ලැබුණු දින සිට දින 8 සිට 11 දක්වා  කාලය ඇතුලත කොළඹට පැමිණේ.
 • මුහුදු භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය – එය අපගේ ගබඩාවට (USA / India ) ලැබුණු දින සිට සති 4 සිට 6 දක්වා කාලය තුළ කොළඹට පැමිණේ.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ රේගු නිෂ්කාශනය සහ ඇණවුම ඔබට  ලබා දීමට  ඉහත සඳහන් කාල සීමාව  ගත  වේ.

 

 

 

 1. Kapruka Global Shop භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට මට භාවිතා කළ හැකි ගෙවීම් ක්‍රමය කුමක්ද?
 • බැංකු කාඩ්
 • බැංකු තැන්පතු
 • භාණ්ඩ ලැබුනු පසු මුදල් ගෙවීම

 

 1. මාගෙ Global Shop  ඇණවුම අවලංගු කළ හැකිද?

පහත අවලංගු කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක වේ; –

 • අපි ඔබේ නිෂ්පාදනය ප්‍රධාන (Main E-commerce Site) – වෙබ් අඩවියෙන්  ඇණවුම්  කළ පසු එය අවලංගු කළ නොහැක. එමනිසා, ඔබට මෙම භාණ්ඩ  සදහා මුදල් ආපසු ගෙවීම  හෝ අවලංගු කිරීමට හෝ ඉල්ලා සිටීමට නොහැකිය.

 

 1. “Kapruka Global Shop” හරහා මා මිලදී ගත් භාණ්ඩ නැවත හරවා එවිය හැකිද? 
 •       භාණ්ඩ ආපසු හරවා එවිමේදී පහත සදහන් කරුනු අදාල වේ.

– ඇණවුම් කළ භාණ්ඩය  දෝෂ සහිත / හානි වූ / වෙනස් නම් හෝ විකුණුම්කරුවන්ගේ නිෂ්පාදන විස්තර සමග නොගැලපේ නම් ,ලැබුනු දින සිට පැය 24 ක් ඇතුලත Kapruka Global Shop වෙත දැනුම් දිය යුතුයි

 

 1. ඇනවුම් කල විදෙස් භාණ්ඩ ආපසු ලබා දීමෙන් පසු මට මුදල් ආපසු ලබා ගත හැක්කේ කෙසේද?
 • ඔබගේ ආපසු හරවා එවූ භාණ්ඩ සදහා මුදල් නැවත ලබා ගත හැකි වනුයේ එම භාණ්ඩ හරවා එවීම සදහා අදාල කොන්දේසි සපුරාලයි නම් පමණි.
Posted by Rachitha in Review Articles, shop

Global Shop FAQ

 

 1. What products can I order through the Kapruka Global Shop?
 • You can search any product on global e-commerce web sites and you may order via ‘Kapruka Global Shop’ except particular product categories which are not allowed to import to Sri Lanka as the rules imposed by Sri Lanka Customs.

 

 1. From which countries can I order products?
 • Your global e-commerce site should meet following criteria to order via Kapruka Global Shop

 – It should ship products to USA

 – Price should be mentioned in US Dollars

 

 1. Not allowed to ship – Temporarily (Due to the central bank rules & regulations)
 •    Mobile phone
 •    TVs
 •    Refrigerators
 •    Monitors
 •    Perfumes
 •    A/C unit
 •    Footwear

 

 1. How can I get price quotation from ‘Kapruka Global Shop’ ?
 • URL (web page link) of your product should be copied and pasted on Kapruka Global Shop Price Quotation tab
 •  Site name / Weight / Dimension of the product will be detected by Kapruka Global Shop auto price checker
 • In Product Type / Tax category – Type your product name (Ex — laptop / watch / toy then it will show the  correct product / tax category)
 • Select your shipping method — Air Freight / Sea Freight : We recommend you to select Sea Freight if your product weight is over 5kg.

 

 1. What should I be aware of when buying overseas product?
 • Seller’s delivery time to our warehouse (USA / India)
 • Warranty conditions: check the individual product pages for details.
 • Product manuals: instructions and safety warnings are in which language.
 • Product manufactured standards, specifications, labeling requirements, voltage and other electrical standards (requirement of an adapter if needed)

 

 1. What is included in the price?
 • You will only pay what is shown in final price on the Auto Price Checker / Email quotation.
 • This price is inclusive of Cost of the item + Freight charge + Customs duties, taxes + customs clearance fees + Kapruka Global Shop fee

 

 1. Product receiving time period / When will I receive my order?
 • Seller’s delivery time to send it to our warehouse (USA / India) is indicated on the product page of global e-commerce site ( business days – weekends and public holidays are not counted)
 • Air Freight – it will arrive in Colombo within 8 to 11 days from the date of item received to our warehouse (USA/India)
 • Sea Freight – it will arrive in Colombo within 4 to 6 weeks from the date item received to our warehouse (USA/India)
 • The customs clearance in Sri Lanka and the first attempt to deliver the order to your doorstep is within above mentioned time duration.

 

 

 1. What payment method can I use to buy ‘Kapruka Global Shop’ Products?
 • Pay through Credit Card (secured payment gate)
 • Direct Bank Deposit
 • Pay by Cash

 

 1. Can I cancel my order of ‘Kapruka Global Shop’ Products?
 • The following cancellation policy will  be applied;                                                                                                                                                                                             – Once we ordered / shipped your product from the main e-commerce site, it won’t be able to cancel. Therefore, you cannot cancel or claim refund on this ground.

 

 1. Can I return `Kapruka Global Shop’ Products?
 • The following return policy applies to ‘Kapruka Global Shop’ Products;

– If the item is defective / damaged / different than the ordered product or is not according to the  sellers  specification,You have to inform this to Kapruka Global Shop within 24 hrs from the received date.

 

 1. How can I claim a refund / am I entitled to a refund after returning overseas product?
 • You are eligible for a refund only if your return meets the requirements set out in the ‘Kapruka Global Shop’ Products return policy.
Posted by Rachitha in shop

Dulith Herath’s take on entrepreneurship

Every successful entrepreneur has a unique story detailing their success. In the case of Dulith Herath, it took him 14 years of 18-hour days to finally end up with his company being valued at 100 million USD. Mind you, throughout these 14 years, the growth was purely organic. No investors and no borrowings. Needless to say, we were most intrigued about his input on the topic of entrepreneurship.

Where did your drive to become an entrepreneur come from?

I think it goes back to my childhood. Even in school, my idea of role play was to be a leader. I recall how I would distribute ID tags to my friends, and they would assume the role of my employees. My strengths always seemed to lean more towards getting my classmates together so we could learn in groups.

 Is there a story behind the Kapruka name?

Literally translated from Sinhala to English, the word describes a wishing tree. Additionally, I wanted a name that easily rolls off the tongue, one that you cannot misspell. The name also does not limit me to one particular industry, it has even given me the freedom to trade services.

“I am also lobbying for entrepreneurship to be taught in schools. If we can learn about history, I don’t see why entrepreneurship is not part of the curriculum.”

Can you recall some defining moments in your career?

The first would have to be my initial orders that ranged from around 2 to 3 a week. Then I remember making my first million dollars. Eventually that turned into 10 million dollars and we kept growing. After Kapruka reached its peak, I appointed a new CEO to take lead of the business so that I could spend time on developing new ventures.

What other ventures are you currently occupied with?

One is called the Global Shop; this allows people to order from Amazon and Ebay with relative ease. Then have Grasshoppers. This is a business that facilitates the deliveries of other ecommerce websites and social media sellers in Sri Lanka. Java Lounge is also another one of my ventures in the local 3 café space.

 Do you think entrepreneurs have an abundance of opportunities in Sri Lanka?

In most developed companies, their economies are driven by it startups, for instance, Japan was completely developed by thousands of entrepreneurs. Sri Lanka on the other hand is a blank sheet, ready to be painted by all the unique ideas that entrepreneurs bring to the table. Having said, I believe that there are plenty of opportunities in Sri Lanka.

 In your view, what role should the government play in supporting entrepreneurs?

Governments do not need to intervene with the establishment of entrepreneurs. Personally, I prefer if they left me alone to do what I want to do. If you really want to establish yourself, you wouldn’t wait for the government to come and support you.

Do you believe that there are social issues which hinder the establishment of entrepreneurs?

For the most part, Sri Lanka is rural. In other words, there are so many rough gems around that need to be polished so that their ideas can be brought out into the light. What these individuals lack is the necessary soft skills. I believe that this is where the government should come in, help these individuals in developing their people, presentation and communication skills. I am also lobbying for entrepreneurship to be taught in schools. If we can learn about history, I don’t see why entrepreneurship is not part of the curriculum.

What are some instances in which a venture can fail?

If you think about it, setting up your own business is like jumping off a mountain and figuring out how to fly on the way down. If you crash, it is most likely because a pilot project was not conducted; it is important to remember to take baby steps. Even though this is the opposite of what most people say, you need to know when to give up as well. What I mean by this is, if you know that a venture is failing, have the courage. to give it up and start over with a fresh idea.

Do you have plans to expand internationally?

Kapruka is very stable at the moment so I do not have plans of taking it to other countries. However, Kapruka has led to the development of Grasshoppers, the wheels of ecommerce. The challenge isn’t to deliver a product to Rajagiriya, rather, it lies in delivering something to a rural village in Ratnapura. My next goal is to take the Grasshoppers network to other developing countries where rural deliveries are difficult to do.

 What would you want the next generation of entrepreneurs to know?

Improve your soft skills. A lot of young entrepreneurs have great ideas. but they cannot look eye to eye with a person. This is because they are too shy about being vocal regarding their ideas. Vulnerable people like this are at risk of falling into the hands of the wrong investor who may take them for granted. You might know how to walk the walk. but you must how to talk the talk as well.

Posted by Rachitha in Review Articles

Kapruka Ladies Day Out 2019

 

This is an awesome day spent with fun and laughter. Kapruka Ladies are born to enjoy their moments irrespective of their seniority or positions. That’s why they create space for themselves to enjoy in cheerful ways and they never forget to add some essence of adventure and excitement which make them exceptionally unique.

Posted by Rachitha in Review Articles

Naughty cake for a Hen’s Parties in Sri Lanka

Naughty cakes…

Greedy Lover

 

Naughty Girl

 

Passionate Lust

 

Baby Stripper

 

The Fantasy

 

Dark Lady

Top 5 reasons why you should celebrate Hen Parties

 

1) because it is the trend now – Earlier Hen parties were popular in western countries and gradually this trend expanded to eastern countries like Sri Lanka, India etc. New trends are always fun because they have a curious amusement hidden.
2) because it is the best celebration before marriage (or may be in your whole life) – Hopefully you will be married only once in your lifetime 😉 So you definitely should celebrate your carefree life which has less commitments. You will never get that feeling after.
3) because it is always joyous to have some wicked humor in a celebration – What we enjoy differs with our age. Youth is a very interesting group which has a curious and a creative mind. The most funny jokes may surely have some mischievous sense of humor which is hilarious.
4) because life is too short to be serious – life is not always a competition because it is sometimes a celebration. Once you start enjoying your special moments in life you will realise how beautiful the life is.
5) because Kapruka suggests you the best ways to enjoy your life – we as Kapruka, always try to make your life convenient and fun. We show you how life should be enjoyed and we always give priority to your interests.

Looking for some mischievous cakes to add a little bit of unexpected fun and surprise?  You can always make your occasions overflow with some wicked humor. This is specially introduced naughty cakes from Kapruka.com for Hen parties and bachelor parties.

 

Posted by Rachitha in shop

Birthday Gifts to Sri Lanka

ඔබ ලෝකයේ කොහේ කොතන සිටියත් ඔබගේ ආදරනීයන් ඔබ සමීපයේ සිටින විට දැනෙන හැගීම ඔවුන් සමීපව නොසිටින විට ඔබට තදින්ම දැනෙන්නට ඇත.දුර කිලෝමීටර් වලින් මැන්නට සාමාන්යයෙන් අපිට දුර කියන සංකල්පය වැඩිපුරම දැනෙන්නේ අපිට අවශ් දෙයක් කරගැනීමට ගතවෙන කාලය අනුවයි. තම ආදරනීයන්ගේ විශේෂ අවස්ථාවන් හීදි ඔවුන්ගේ ලගින් සිටීමට ඔබට හැකියාවක්  නොතිබුනත් ඔවුන් සමග නිරන්තරයෙන් සම්බන්දතාවය පවත්වාගෙන යාමට තව දුරටත් දුර කියන සංකල්පය බාදවක් නොවනු ඇත.පවතින සම්බන්දතා අලුත් කරගැනීමටත් , අලුත් සබඳතා ඇති කරගැනීමටත් Kapruka.com හරහා දැන් එතෙර මෙතෙර සිටින ඔබ සැමට අවස්ථාව  ඇත. තම හිතවතෙකුගේ හෝ ආදරනීයන්ගේ උපන්දිනයකදී ඔබ බොහෝවිට දුරකථන ඇමතුමකින් පමනක් සුබපතනු ඇත.නමුත් දුරකථන ඇමතුමකට සීමා නොවී ඔවුන්ගේ හදවතට දැනෙන විදියකට එම සුබපැතුම එක් කලොත්? එය ඔවුන්ගේ මුවගට සිනහවක් සේම කදුලකුත් එක්කරනු නොඅනුමානයි.

Kapruka Birthday Gifts

ඔබගේ ආදරනීයන්ගේ උපන්දියකදී වචනයකින් පමනක් සුබපැතුම් එක්කරීමටයි ඔබ පෙලබී සිටින්නේ.නමුත් ආදරනීය සුබපැතීමකට නම් Birthday Gift එකක් සමගම සුබපැතුම් එක්කරන්නේනම් එය ආදරනීය මතකයක්. ලංකාවෙ සිටින ඔබගෙ ආදරනීයන්ගේ උපන්දිනයේදී ඔබට ඔවුන් සමීපයේ සිට එය සැමරීමට නොහැකි වුවත් Kapruka.com හරහා ඔබට සුබපැතුම් එක් කරමින් ඔවුන් සතුටු කිරීමට අවස්ථාව ඇත. Kapruka Birthday Gifts අති විශාල ප්රමානයක එකතුවක්  Kapruka.com website එක හරහා ඔබට තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාව ඇත.එහිදී  ලංකාවේ ඕනෑම අස්සක් මුල්ලක් නෑරම පවතින Delivery service එක නිසා නියමිත දිනට හෝ පාරිභෝගිකයන්ගේ අබිරුචිය පරිදි Gift delivery සිදුකර ගැනීමේ අවස්ථාව පාරිභෝගිකයන් හට ඇත.

Cheese Cakes for Home Delivery in Sri Lanka

උසස් ප්රමිතියකින් හා නවතම මෝස්තර වලට Cheese Cake නිශ්පාදනය කර ඇති අතර.විවිධ රසයන්ගෙන් එම නිශ්පාදන කාන්ඩ ගතකර ඇත. පාරිභෝගිකයන් වන ඔබට Kapruka.com Website එක හරහා තමන්ගේ අබිරුචිය පරිදි Birthday Cakes ලෙස Cheese Cake ඇනවුම් කිරීමේ හැකියාව ඇත.එහීදී Birthday Greeting එකතු කිරීම සදහා   අවස්ථාවක් ඇත. උසස් අමුද්රව්යයන් යොදාගනිමින් පලපුරුදු සූපවේදීන් අතින් නිමවන මෙම Cheese Cake අතිශයින්ම මේ සදහා ඇල්මක් දක්වන්නන් සදහා කදිම උපන්දින ත්යාගයකි.

                                                 

Flower Bouquets for Online Delivery in Sri Lanka

ඔබගේ ආදරනීයන්ගේ උපන්දිනයට Flower Shop හරහා ඉතාමත් අලනංකාර මල් කලඹක් තෑගිකිරීමින් ඔවුන් සතුටු කිරීමට සදහා දැන් ඔබට අවස්ථාව ඇත.දක්ශ හා නිර්මානශීලි මල් සකස් කිරීමේ කන්ඩායමක් විසින් Flower Buquet නිර්මාණය කිරීමේ කාර්යයේ නිරත වන අතර පාරිභෝගිකයනගේ සිත් ගන්නා අකාරයට එම මල් නිර්මාණ විවිධ මල් ව්ශේශ යොදාගනිමින් සිදු කරනු ලබයි.උපන්දින ඔහු හෝ ඇය පුදුම කිරීමට එය කදිම ත්යාගයකි.

Flower Bouquets

 

Fresh Red Roses

 

Toys for kids at kapruka

කුඩා දරුවන් නිරන්තරයෙන් සෙල්ලම් භාන්ඩ සමග කාලය ගත කිරීමට කැමත්තක් දක්වන අතර ඔවුන්ගේ උපන්දින ත්යාගය ලෙස සෙල්ලම් භාන්ඩයක් ලැබුනහොත් ඔවුන් එයින් වඩාත් සතුටට පත්වනු ඇත. එලෙස ලබාදෙන සෙල්ලම්  භාන්ඩ දරුවන්ගේ ක්රියාශීලී වර්ධනයට උපකාරවන අතර දරුවනගේ මානසික හා කායික වර්ධනය සදහාද ව්ක්රාකාරව පිටුවහලක්. Kapruka.com හි Toys වයස් පරතරයකින් තොරව ඔනෑම කෙනෙකුට මිලදී ගැනීමට හැකිවන සේ විවිධ අංශ යටතේ කාන්ඩ ගත කර ඇත.එහිදී Birthday Gift එකක් ලෙස ඔනෑම වයස් සීමාවක කෙනෙකුට එය ලබා දීමේ හැකියාව ඇත.

 

 

Sarees and drapes online at kapruka

කාන්තා පාර්ශවය නිරන්තරයෙන් ලස්සනට හැද පැලදීමට ඇල්මක් දක්වයි.එහි දී Sarees වලට හිමි වන්නේ ප්රදාන ස්ථානයක්.උපන්දින ත්යාගයක් ලෙස Saree එකක් ලැබෙන්නේ නම් කාන්තාවන් අතිශයින් සතුටු වනු ඇත. බොහෝ   අවස්ථාවන් වලදී වැඩි වේලාවක් ගත වන නිසාත් තෝරාගැනීමේ ගැටලුවලට මුහුනපාන්නට සිදුවන නිසාත් Saree ත්යාගයක් ලෙස ලබාදීමට බොහෝ දෙනා මැලි කමක් දක්වයි.නමුත් kapruka.com හරහා දැන් නවීන විලාසිතා වලින් හා විවිධ මෝස්තර වලින් Saree ඉතා පහසුවෙන් තෝරාගෙන තම ආදරනීයන්නට තෑගි කීරීමට එතෙර සිටින ඔබට හැකියාව ඇත.

 

මේ ආකාරයට Kapruka.com හරහා එතෙර සිට මෙතෙරට තම ආදරනීයන්ගේ උපන්දියට ආදරනීය සුබපැතුමත් සමගම ආදරනීය ත්යාගයක් යවමින් ඔවුන්ගේ විශේශ දවස ඔබ ලග නැති අඩුව ඔවුන්ට නොදැනෙන්න මතකයන්ගෙන් පිරුනු උපන්දියක් කිරීමට Kapruka.com හරහා ඉතා උසස් තත්වයෙන් යුතු,වටිනා උපන්දින     ත්යාග මිලදී ගැනීමට හැකියාව ඇත.ලංකාව පුරා විහිදී ඇති සෑම දිස්ත්රික්කයක් සදහාම දවසේ ඔනෑම වෙලාවක       Kapruka Birthday Gifts බෙදාහැරීමේ පහසුකම නිසා ඕනෑම රටක සිටින කෙනෙකු හට Kapruka.com website එක හරහා ඕනෑම ත්යාගයක් ලංකාවේ ඔනෑම ස්ථානයක් සදහා අවම මුදලකින් අදාල දිනයේදී deliver කිරීමේ හැකියාව ඇත.

Posted by Rachitha in Review Articles

How to send gifts to Sri Lanka online

Sending Gifts To Sri Lanka

Hurray! There is an amazing and juicy gifting service open to all Sri Lankan’s all over the world. Have you thought of having a delivery service that can deliver gifts to your loved ones here in Sri Lanka without you having to go through any stress at all? Well, it could have been your thoughts since forever, but it is now a reality. Kapruka.com  has made it easy to reach out to your loved ones in Sri Lanka with amazing gifts.

For many people, they get angry and sad about getting fewer gifts or no gifts at all from their loved ones outside Sri Lanka. Well, it might not be their fault. It’s only because they are yet to find out about Kapruka.com. With us, you do not even need to be around your friends and family before you can show affection and love to them. You can easily order your gift item from our website while we deliver them to wherever and whoever you want in Sri Lanka.

Gifts are the greatest token of affection you can use to celebrate your loved ones. It’s a valid substance you can use to make them feel loved and appreciated for being a part of your life. You need to be there for them with your gift either to motivate or appreciate them. Kapruka services have over 50 categories of beautiful and special gifts to bless, motivate, and appreciate your loved ones. Birthday presents including flowers and cakes are also part of the items you can order to gift your loved ones. We are all about showing you how easily you can get gifts delivered to your loved ones in Sri Lanka.

Why You Should Send Gifts To Your Loved ones

We all have people in our lives, whether parents, wife, sister, brother, friend, fiancee, etc that we hold dearly. Sending gifts to these people is just a simple and big way to show them that you value them being in your life. The following are reasons why you need to get Kapruka services to send gifts to your loved ones in Sri Lanka:

 • They Are Special, Make Them Feel It

Everyone in your life is special, you may not say it often, but need to show them that you feel they are special.  Your Mom, Dad, Sister, Brother, Uncle, Aunt, Lover, Friends, and Boss are all special. Gifting them is a way to show them that they have a place in your heart. It makes them feel special and help them know that you are thinking about them. This excellent way of showing affection will only make your relationship stronger. Let the people in your life feel special by sending gifts to them through Kapruka.com

 • It’s My Birthday, What Are You Waiting For

Regardless of age, everyone loves to receive gifts on their birthday. Show your loved ones some love by coming through for them on their birthday. Kapruka services can help you with delivering the cake, cookies, chocolate, flowers, and other amazing presents on our website. Selecting a perfect gift for the celebrant won’t stress you out as we’ve got nice and special gifts that the celebrant will treasure.

 • Gift Is A Token Of Appreciation

How about sending some gifts to your little cousin for topping the class. You can send gifts to encourage, motivate, and reward your loved ones for their achievement. This simple but great act can earn you the award of the best relative of the year. Every time they see your gift, they will want to do more.

 • To Build Stronger Ties

If you want to crest your name in the heart of your loved ones, then you need to cultivate the act of sending them gifts. Maybe in one of your conversations, your niece talked about what she aspires to be, you can gift her with school supplies that will help her study better to achieve her goals. Little things like this go a long way to strengthen our relationships with people around us.

Gift Items You Can Find At Kapruka.com

Kapruka.com is a versatile e-market where you can find just everything you may want to gift to your loved one. Diverse items are available here, all you have to do is make your selection and order without stress. The categories of gift items at Kapruka.com include the following but not limited to Cakes and Bakery, Food and Restaurants, Hampers and Fruit Baskets, Global Shop and Cross Border, Chocolates and Greetings, Jewellery, Electronics, Toys and Kids, Gift Vouchers, Top Searched Products, Speciality Gifts and Services, Clothing and Fashion, Gift for Events, etc.

There’s virtually everything you want here, all kinds of items that anyone would easily fall in love with. Amazingly, you do not need to stress about getting it across to them as we run a delivery service that ensures that these gift items get delivered at the right time. Whether you are in Sri Lanka or outside Sri Lanka, we are dedicated to delivering whatever gift item you order to your place of choice.

Why You Should Send Your Gifts Through Kapruka Services

 • You should send your gift through us as we offer local and professional gift and delivery services across Sri Lanka. Our services at Kapruka.com is strictly professional. We run a personal service, so we only work with friendly and professional staff to give you the best experience working with us.
 • Our online shop holds diverse items that leave you with a whole lot of things that are much different from the regular things you will find around. Our items are special and will save you from sending a boring gift to Sri Lanka.
 • The quality of our items is exceptional. Kapruka is a credible online store with high-quality items. We only stock the best because our utmost priority is to serve you with the best. Our shop allows Sri Lankans to send high-quality gift items to their loved ones.
 • A lot of people are already testifying to how smooth our delivery is. Everyone deserves to experience it! When you shop for gifts from Kapruka.com, the gifts for delivered directly to who you want to give the item to in Sri Lanka. Also, if you want the delivery to be a surprise, we are up for it!
 • We at Kapruka.com offer our services at better prices. We do not hike the price of items as we want every Sri Lankan to enjoy the great services we have brought. You are getting your pay’s worth for every service we carry out for you.

About Kapruka.com

Kapruka.com is an e-market and gift shop developed to help Sri Lankans all around the world order and get gifts delivered to their loved ones in Sri Lanka. We have been making our customers happy for 15 years and we do not hope to stop. We have a responsive website and a team of professional and experienced staff who are dedicated to making every customer happy with our services. We bridge the gap between you and your loved ones in Sri Lanka by helping you to put a smile on their faces with special gifts and treats.

Sending gifts to your loved ones in Sri Lanka just got easy and better with Kapruka.com.

 

 

Posted by Rachitha in Review Articles

Kapruka Fruit and Vegetable Gift Baskets

Look no further, you have found us, your ultimate destination for gift giving.  Looking for a perfect gift can be frustrating and exhausting.  You aren’t looking for just a gift, but to give that special someone the “wow” experience that they deserve.  But where do you look first?  Luckily, we have you covered with the perfect gift: Fruit and vegetable gift baskets.

 

Fresh fruit baskets  are a splendid way to show your affection and they are fantastic gifts for a multitude of occasions including, birthdays, anniversaries, weddings, valentines, and even just to say thank you.  And to make the gift giving even better, fruit basket deliveries can be lighter on your wallet, easy to send, and even more special for the recipient when they receive your custom heartfelt note.

Kapruka offers fruit basket gifts unlike any other. These baskets come in many different packages to that you can set the tone of your perfect gift.  If you are looking to send a romantic gift to a significant other, we have fruit baskets that include oranges, apples, juicy grapes and are topped off with a bottle of red grape wine to dial up the romance.  As for a thank you or care package gift, our basket featuring freshly picked fruit and savory snacks works fabulously. Treat that person to a munchable gift that they can enjoy at home or on the go.

Kapruka’s fruit and vegetable gift baskets are also a great choice for a foodie.  If you know someone that like to cook or try new exotic foods, we might have just the gift.  Our medium vegetable box gift offers a wide variety of fresh vegetables from top selling farmer’s markets in Sri Lanka.  This is a delicious way to offer that foodie of yours the chance to try new foods and recipes.

You are guaranteed to find the fruit gift basket of your dreams here at Kapruka.  With us, you can leave your worries of imperfection behind as we promise to deliver your special someone with the gift that makes them feel as special as you know they are.

 

Posted by Rachitha in Review Articles

Social Media Ban: Did they push it too far?

On that Day…

As news broke on Easter Sunday of the multiple blasts in Sri Lanka officials adopted a Social Media ban for the second time in the recent past as means of avoiding the spread of disinformation. In view of the sense of panic which could have heightened with false information that started spreading on unverified blasts and alleged attempts of bombings, the ban itself served its specified purpose of managing information through official and verified channels i.e main stream media.  And the topic of the relentless spread of online misinformation and what to do about it was a hot topic at the recent TED conference in Vancouver, where a series of speakers described the internet as being “broken” with fake news leading to sometimes fatal real-world consequences. But there is also serious and valid concerns rising on the government making snap decisions with Facebook, Whatsapp, Youtube, Viber and Instagram being among the platforms temporarily shut down and opened up again only 9 long days after.

GOSL did the right thing BUT…

While completely respecting the concern for national security and prevention of misinformation, a more holistic view is required on these arbitrary bans that have overarching implications. A comprehensive ban of social media channels as done in China is one extreme but at the very least a consistent one. The stops and starts approach that Sri Lankan seems to adopt, and this is by no means confined to its social media policy, creates far reaching implications than the mere cosmetic estimation on national security. In a digital age thousands of businesses have begun to depend on Facebook and Instagram to drive their commercial intentions. Majority of the small businesses in Sri Lanka depend solely on the online channel and have come to a dead stop over the past few days. While many may argue that all trade and commerce suffered in the aftermath of the bombings and digital commerce is no exception, the direct ban on the very infrastructure of operating this segment of business results in deep scars and may even mean a death knell to some.

Deep Scars to Sri Lankan Online Entrepreneurs…

Leaving aside the sheer loss of confidence, already millions worth of ads that have been sold have not been delivered to the predicted traffic. The virtual stop of 9 days also means that the viability of social media channels going forward needs to be rebuilt from scratch. Other markets can also easily take our lead of pulling the plug intermittently which complete breaks the commercial eco-system. So with the negative precedence set to other markets, Companies like Facebook can even consider excluding Sri Lanka indefinitely. Whatsapp alone is a major informal hub of business transaction. From Hotel/ Travel bookings for smaller outfits to free-lance services from a range of professionals to the international connectivity the platform is a major conduit to Sri Lanka’s business space. The overnight drop of traffic on Youtube alone is causing havoc with earnings of Youtubers plummeting to zero. The sudden abnormal traffic trends that would emerge on Google analytics means it would degrade traffic quality and the ad payouts to Sri Lankan channel content.  Trending lists freeze as the Sri Lankan view patterns become abnormal and CPM for Sri Lanka will reduce further discouraging content creators. Countries such as Norway enjoys 55$ CPMs while India is at 5.5$.

 

In the new world, policy makers and regulators need to wake up and smell the coffee that gone are the days that governments and mainstream media could control information flows. For better or for worse, that power is now decentralized. The extent of benefit derived from a social media ban in controlling a larger failure of the political and security apparatus is unknown and can only be surmised. But the value of social media in countering myths, misconceptions and prejudices cannot be underestimated. Sri Lanka now needs to move to a new phase in its digital transformation to optimize these tools towards enlightened engagement. Bans won’t take us there. Dialogue with professionals and users who understand the animal is the first step on the road to meaningful and consistent digital democracy.

 

Dulith Herath

Founder / Chairman – Kapruka.com

Co-Founder / Chairman – Grasshoppers

Posted by Rachitha in Review Articles

E-commerce Delivery in Sri Lanka…..!!!

At present, when it comes to online shopping a new generation of customers who value convenience, time and cost saving over other means, has embraced the Sri Lankan e-commerce culture with such priority. Globally, e-commerce is one of the fastest growing industries; however, in Sri Lanka it is at the primary stages of its adaptation to this new wave of innovative culture. Hence, every day is a new learning experience to the Sri Lankan e-commerce industry, with the use of new trends and best practices. This would eventually allow fully utilizing and reaching the full potential of e-commerce in Sri Lanka.

The rapid advancements in information technology (IT), has allowed the Sri Lankan e-commerce delivery services to grow into a competitive arena. One of the factors that had contributed to this remarkable progress is the country’s high penetration in mobile phones. According to census and statistics, every citizen in Sri Lanka owns at least one or two mobiles and the amount of smart phones available in the country has surpassed the national population levels. This has created a platform for citizens where, it has allowed them to gain an exposure to the e-commerce industry in both locally and internationally.

Furthermore, the Sri Lankan e-commerce delivery services now provide items related to medicine, household, clothing and kids (Clothes, toys etc.), construction, machineries etc. and services related to travel, education, hospitals etc. This has become a competitive medium of trade as, it tends to avoid the intermediary and so forth hence, it has proven to be more cost effective and efficient when compared with other means.

This has enabled Sri Lankans to seek more services via e-commerce means as, it is one of the high cost-effective means compared to other physical delivery services. In addition, they offer variety of discounts while providing a high quality range of services and goods.

Last Mile Delivery…

One of the biggest challenges that many local e-commerce sites face is the issue of ‘on-time product delivery’ in rural areas due to the lack of service in last mile delivery.

The “last mile” of e-commerce fulfillment, the processes and systems involved in making sure final delivery is efficient – is getting plenty of attention these days. New models that are introduced for managing the “last mile “such as,         “click and collect” locations and added cost pressures in the form of tougher dimensional pricings from parcel carriers are forcing closer scrutiny for the last-mile processes.

Many reputable Sri Lankan e-commerce delivery services tend to sustain in providing fast-paced solutions to its customers. As a result, they use ways such as,  ‘a fix date delivery’, ‘collect at your local store’, ‘Next day delivery’, ‘same day delivery’, ‘two hour delivery’ etc. to ensure that the customer experiences a better service. However, the most popular solution provided is the ‘fix-date delivery service’ as, this gives a better closure to the customers on their product deliverables and also due to the fact that many Sri Lankan e-commerce delivery services aren’t capable of providing fast-paced courier services such as ‘Same Day Delivery’. This is mainly due to the lack of resources such as, warehousing, stocks, raw materials, skilled labor, vehicles, updated logistics etc.

Grasshoppers…

 

Grass hoppers is yet another venture from the Sri Lankan entrepreneur and E-Commerce Guru Mr. Dulith Herath.

As a serial entrepreneur himself, nothing gives his to joy as much as seeing and helping someone else to achieve their entrepreneurial dreams. Achieving Dreams together is his concept for this. Grasshoppers success stories are not only about how successful their E – commerce deliveries are, but also about empowerment and giving wings to entrepreneurial dreams of many Sri Lankans united under one flag across the country. They continue to disrupt the conventional notions of e-commerce delivery in Sri Lanka. Grasshoppers concept keeps evolving and they are looking at using the coastal shape of Sri Lanka to actualize “Middle Mile” delivery from hub to hub.

Impotence part of  in here is The “Last Mile” to deliver to the end customer will be completed by a Grasshopper! (Entrepreneurs who are join with grasshoppers) Grasshoppers not only underpinning local entrepreneurs, they are creating jobs by providing more people with the opportunity to Be Their Own Boss by joining the Grasshopper delivery chain.

It is Kapruka.com’s unique delivery fulfillment arm with the promise of offering the cheapest and the quickest service in door-to-door delivery in Sri Lanka. At Grasshoppers  intend to revitalize the courier network in Sri Lanka and to be the chosen partner for various leading brands, local industrial experts and rising local and global businesses. Each delivery is a mission for them to build a long-term trusted relationship with their stakeholders. This encouraged them to create innovative systems and time definite delivery schedules.

 

 

 

 

 

 

Posted by Rachitha in Review Articles